Concern for everything around you

Innovation in Business

Datorită apariţiei constante de noi cerinţe ale pieţei, dar şi de nevoia de adaptare permanentă la standardele europene şi la progresul extrem de rapid în domeniul tehnicii şi tehnologiei, s-a impus necesitatea unor modificări structurale şi conceptuale ale produselor şi serviciilor din portofoliu.

Departamentul de Cercetare şi Inovare în Business are ca obiectiv principal întărirea capacităţii de inovare a SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, cu scopul creşterii competitivităţii serviciilor şi produselor pe care acesta le oferă.

Misiunea acestei unităţi este de a desfăşura activităţi de cercetare şi expertiză pentru stabilirea şi implementarea tehnologiilor optime din domeniul managementului deşeurilor, activităţi de cercetare pentru identificarea măsurilor celor mai eficiente de protecţie a mediului, de implementare optimă a standardelor de protecţia mediului şi de minimizare a impactului asupra mediului şi asupra sănătăţii populaţiei. Aceste activităţi se transpun ulterior în analize de piaţă, studii de fezabilitate, studii tehnico-economice, analize cost-beneficiu, dar şi în alte documentaţii necesare pentru optimizarea activităţii curente sau realizarea de activităţi şi investiţii noi.

Compania Romprest Service SA urmăreşte încheierea de parteneriate strategice cu entităţi de Cercetare atât în cadrul Universităţilor, cât şi din alte centre specializate, cu scopul omogenizării echipei  de cercetători  cu experienţă semnificativă în domeniu, care să îşi canalizeze eforturile spre identificare de soluţii şi produse noi. Compania şi-a planificat pentru următorul orizont de timp o prezenţă activă în cadrul Programelor Naţioale de Cercetare Ştiinţifică şi în cadrul Programelor Europene de Cercetare,

Dezvoltare şi Inovare în domeniul Sistemelor Integrate de Gestiune a Deşeurilor. NEWSROOM


MEDIA


NEWSLETTER

Enter your email to subscribe to Romprest.ro news feed

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificari Romprest

ISO 9001  •  ISO 14001  •  OHSAS 18001  •  ISO/EC 27001  •  ISO 50001:2011


    Acest site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de cookie a romprest.ro click aici   


Web Intelligence by WebSEM Publicity Marketing Online WebSEM | Marketing Digital WebSistem