Calendar evenimente

Investeste in oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara 5 "Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie 5.1 " Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare" sau "Provovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca"

"Cresterea ocuparii fortei de munca din zona rurala"

Calendarul evenimentelor:

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 1 a proiectului, luna septembrie 2010:

A.1.1. Lansarea proiectului în mass media şi prin anunţuri şi vizite la primăriile localităţilor în care locuiesc cei din grupul ţintă;

A.1.2. Deplasarea echipei de resurse umane pentru a recruta şi selecta persoanele defavorizate şi extrem de defavorizate din mediul rural;

A.1.3.  Departamentul de resurse umane se va ocupa de angajarea celor 800 de persoane de persoane, cu medicina muncii şi dosarele de personal aferente;

A.1.4. Introducerea noilor angajaţi în programul de payroll, pentru o verificare optimă a plăţii salariilor şi a contribuţiilor angajatului şi angajatorului;

A.1.5. Formarea de echipe cu distribuirea lor pe zone de activitate şi cu supervizori din companie;
A.1.6. Distribuirea echipamentului de protecţie şi echiparea noilor angajaţi, precum şi dotarea lor cu unelte şi maşini pentru curăţenie stradală;

A.1.7. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers;

A.1.8. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare.

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 2 a proiectului, luna octombrie 2010:

A.1.1. Lansarea proiectului în mass media şi prin anunţuri şi vizite la primăriile localităţilor în care locuiesc cei din grupul ţintă;

A.1.2. Deplasarea echipei de resurse umane pentru a recruta şi selecta persoanele defavorizate şi extrem de defavorizate din mediul rural;

A.1.3.  Departamentul de resurse umane se va ocupa de angajarea celor 800 de persoane de persoane, cu medicina muncii şi dosarele de personal aferente;

A.1.4. Introducerea noilor angajaţi în programul de payroll, pentru o verificare optimă a plăţii salariilor şi a contribuţiilor angajatului şi angajatorului;

A.1.5. Formarea de echipe cu distribuirea lor pe zone de activitate şi cu supervizori din companie;
A.1.6. Distribuirea echipamentului de protecţie şi echiparea noilor angajaţi, precum şi dotarea lor cu unelte şi maşini pentru curăţenie stradală;

A.1.7. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers;

A.1.8. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 3 a proiectului, luna noiembrie 2010:

A.1.7. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers;

A.1.8. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 4 a proiectului, luna decembrie 2010:

A.1.7. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers;

A.1.8. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 5 a proiectului, luna ianuarie 2011:

A.1.7. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers;

A.1.8. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 6 a proiectului, luna februarie 2011:

A.1.7. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers;

A.1.8. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 7 a proiectului, luna martie 2011:

A.1.7. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers;

A.1.8. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 8 a proiectului, luna aprilie 2011:

A.1.7. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers;

A.1.8. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 9 a proiectului, luna mai 2011:

A.1.7. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers;

A.1.8. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 10 a proiectului, luna iunie 2011:

A.1.7. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers;

A.1.8. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 11 a proiectului, luna iulie 2011:

A.1.7. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers;

A.1.8. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 12 a proiectului, luna august 2011:

A.1.7. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers;

A.1.8. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 13 a proiectului, luna septembrie 2011:

A.2.1. Compania va califica pe cei ce doresc, prin Biroul Învăţământ, într-una din meseriile pentru care avem autorizaţii şi formatori;

A.2.2. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare;

A.2.3. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 14 a proiectului, luna octombrie 2011:

A.2.1. Compania va califica pe cei ce doresc, prin Biroul Învăţământ, într-una din meseriile pentru care avem autorizaţii şi formatori;

A.2.2. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare;

A.2.3. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 15 a proiectului, luna noiembrie 2011:

A.2.1. Compania va califica pe cei ce doresc, prin Biroul Învăţământ, într-una din meseriile pentru care avem autorizaţii şi formatori;

A.2.2. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare;

A.2.3. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 16 a proiectului, luna decembrie 2011:

A.2.2. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare;

A.2.3. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 17 a proiectului, luna ianuarie 2012:

A.2.2. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare;

A.2.3. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 18 a proiectului, luna februarie 2012:

A.2.2. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare;

A.2.3. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 19 a proiectului, luna martie 2012:

A.2.2. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare;

A.2.3. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 20 a proiectului, luna aprilie 2012:

A.2.2. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare;

A.2.3. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 21 a proiectului, luna mai 2012:

A.2.2. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare

A.2.3. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers;

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 22 a proiectului, luna iunie 2012:

A.2.2. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare

A.2.3. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers;

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 23 a proiectului, luna iulie 2012:

A.2.2. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare;

A.2.3. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers;

A.2.4. Evaluarea finală a proiectului şi stabilirea rezultatelor.

 

Activităţile desfăşurate în cursul lunii 24 a proiectului, luna august 2012:

A.2.2. Echipa de management va monitoriza şi verifica îndeplinirea fiecărei etape a proiectului în desfăşurare;

A.2.3. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajaţi de acasă la locul de muncă şi invers;

A.2.4. Evaluarea finală a proiectului şi stabilirea rezultatelor.Prezentare

[PREZENTARE] După primul proiect finanţat din fonduri structurale europene prin Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Creşterea ocupării forţei de muncă din zona rurală” – care a avut ca scop atragerea de forţă de muncă defavorizată, de creştere a integrării sociale şi îmbunătăţire a calităţii vieţii, S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. se preocupă în continuare de dezvoltarea resurselor umane asigurând acces şi participare la formare profesională continuă printr-un al doilea proiectul finanţat din fonduri europene POSDRU – „Angajaţi calificaţi” – furnizarea de cursuri de calificare și recalificare a angajatilor în vederea obtinerii unor calificări complete, acordarea de facilităti pentru angajatii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare. [DESCRIERE CURSURI – ORGANIZARE, DURATĂ] Cursurile de [...]

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificări ROMPREST

ISO 9001:2015  •  ISO 14001:2015  •  ISO/IEC 27001:2018  •  ISO 45001:2018


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici   


Politica de confidentialitate | NOTĂ DE INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Politica Responsabil cu datele cu caracter personal site | Procedura modificare date cu caracter personal site
Procedura procesare cereri GDPR site

ANSPDSC | Protectia Consumatorului


Web Intelligence by WebSEM Publicity Marketing Online WebSEM | Marketing Digital WebSistem.ro | SEO Unicweb.ro