Descriere

Investeste in oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiectul "Cresterea ocuparii fortei de munmca din zona rurala"se incadreaza in:

  • Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 (POS DRU);
  • Axa prioritara 5: "Promovarea masurilor active de ocupare";
  • Domeniul major de interventie 5.2:"Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca".

Activitatile proiectului

Activitatile propuse in cadrul acestui proiect se constituie intr-o initiativa de atragere de forta de munca defavorizata intr-o perioada de criza, de crestere a integrarii sociale si imbunatatirii calitatii vietii grupului tinta, de initiere a unor forme inovatoare de organizare a muncii in beneficiul persoanelor defavorizate, in dezvoltare a oportunitatilor de integrare pe piata munci pentru aceste persoane.

Activitati desfasurate in primul an de implementare a proiectului

A.1.1. Lansarea proiectului in mass media si prin anunturi si vizite la primariile localitatilor in care locuiesc cei din grupul tinta.

A.1.2. Deplasarea echipei de resurse umane pentru a recruta si selecta persoanele defavorizate si extrem de defavorizate din mediul rural.

A.1.3. Departamentul de resurse umane se va ocupa de angajarea celor 800 de persoane, cu medicina muncii si dosarele de personal aferente.

A.1.4. Introducerea noilor angajati in programul de payroll, pentru o verificare optima a platii salariilor i a contributiilor angajatului si angajatorului.

A.1.5. Formarea de echipe cu distribuirea lor pe zone de activitate si cu supervizori din companie.

A.1.6. Distribuirea echipamentului de protectie si echiparea noilor angajati, precum si dotarea lor cu unelte de masini pentru curatenia stradala.

A.1.7. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajati, de acasa la locul de munca si invers.

A.1.8. Echipa de management va monitoriza si verifica indeplinirea fiecarei etape a proiectului in desfasurare.

Activitati desfasurate in cel de-al doilea an de implementare a proiectului

A.2.1. Compania va califica pe cei ce doresc, prin Biroul Invatamant, intr-una din meseriile pentru care avem autorizatii si formatori.

A.2.2. Echipa de management va monitoriza si verifica indeplinirea fiecarei etape a proiectului in desfasurare.

A.2.3. Asigurarea transportului prin firma de transport cu care avem contract, pentru a asigura transportul noilor angajati, de acasa la locul de munca si invers.

A.2.4. Evaluarea finala a proiectului si stabilirea rezultatelor.

Rezultatele anticipate:

Prin derularea activitatilor, mai sus mentionate, rezultatele se pot sintetiza in functie de indicatorii prevazuti in formularul online al cererii de finantare astfel:

  • 800 persoane angajate din mediul rural; din care 500 femei;

Obtinerea rezultatelor previzionate, se va realiza printr-o activitate sustinuta de coordonarea intregii planificari a proiectului, prin monitorizarea permanenta a succesiunii etapelor, toate acestea fiind parte din responsabilitatile echipei de management a proiectului. Rezultatele previzionate au fost, de asemenea, elaborate, in functie de de activitatile descrise, in baza unei analize realiste a oportunitatilor ce pot fi folosite, a resurselor de care organizatia solicitanta dispune si de gradul de interes al persoanelor implicate in implementarea proiectului, precum si a celor din grupul tinta. Toate aceste elemente au contribuit la prezentarea unor rezultate realiste, care pot fi obtinute odata cu finalizarea acestui proiect.

Durata

Proiectul se deruleaza in perioada: septembrie 2010 - august 2011.

Beneficiari

Grupul tinta - 800 angajati din care 500 femei.

Valoarea totala eligibila: 17.000.000 Lei.Prezentare

[PREZENTARE] După primul proiect finanţat din fonduri structurale europene prin Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Creşterea ocupării forţei de muncă din zona rurală” – care a avut ca scop atragerea de forţă de muncă defavorizată, de creştere a integrării sociale şi îmbunătăţire a calităţii vieţii, S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. se preocupă în continuare de dezvoltarea resurselor umane asigurând acces şi participare la formare profesională continuă printr-un al doilea proiectul finanţat din fonduri europene POSDRU – „Angajaţi calificaţi” – furnizarea de cursuri de calificare și recalificare a angajatilor în vederea obtinerii unor calificări complete, acordarea de facilităti pentru angajatii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare. [DESCRIERE CURSURI – ORGANIZARE, DURATĂ] Cursurile de [...]

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificări ROMPREST

ISO 9001:2015  •  ISO 14001:2015  •  ISO/IEC 27001:2018  •  ISO 45001:2018


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici   


Politica de confidentialitate | NOTĂ DE INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Politica Responsabil cu datele cu caracter personal site | Procedura modificare date cu caracter personal site
Procedura procesare cereri GDPR site

ANSPDSC | Protectia Consumatorului


Web Intelligence by WebSEM Publicity Marketing Online WebSEM | Marketing Digital WebSistem.ro | SEO Unicweb.ro