Calendar evenimente

Comunicat de presă - 12 deptembrie 2012

Activitate An I An II
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec ian feb mar apr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
A 1 Activitati de informare si publicitate                                 
A 1.1 Organizarea unei conferinte de presa la inceperea implementarii proiectului                                 
A 1.2 Intocmirea si afisarea elementelor de identitate vizuala a proiectului conform Manualului de identitate vizuala                                 
A 1.3 Organizarea unei conferinte de presa la finalizarea implementarii proiectului                                
A 2 Derularea achizitiilor din proiect                                
A 2.1 Intocmirea si avizarea Documentatiilor de Atribuire pentru achizitiile din proiect                                 
A 2.2 Desfasurarea procedurilor de achizitie publica si semnarea contractelor                                
A 2.3 Receptia bunurilor si serviciilor contractate, conform bugetului proiectului                                
A 3 Furnizarea celor 2 programe de FPC catre membrii grupului tinta                                
A 3.1 Informare cu privire la oportunitatile de calificare a persoanelor angajate si constientizarea nevoii de formare profesională continuă a angajatilor                                
A 3.2 Desfasurarea cursului de formare profesionala „Agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie”-codul COR NC 5149.1.1                                
A 3.3 Desfasurarea cursului de formare profesionala „Agent de curatare cladiri si mijloace de transport-codul COR NC 5149.1.2                                
A 3.4 Certificarea competentelor dobandite în cadrul programelor FPC                                
A 4 Constientizarea importantei si a beneficiilor participării celor 300 de angajati la cele 2  programe de formare profesională continuă, cu sprijinul FSE.                                 
A 4.1 Subactivitati de prezentare si sustinere a partilor benefice dobandite de grupul tinta prin participarea la programele de formare                                  
A 4.2 Activitati de acompaniere adresate angajatilor, în perioada în care angajatul participă la programe FPC                                 
A 5 Management de proiect                                 
A 5.1 Intocmirea documentelor legale in vederea incadrarii legale a membrilor echipei de management si a expertilor din echipa de implementare a proiectului                                
A 5.2 Activitati specifice de management de proiect (intocmire Cereri de Rambursare, Rapoarte Tehnice de Implementare, asigurare pista de audit documente)                                 
A 5.3 Activitati financiar-contabile si de arhivare a documentelor aferente proiectului                                

 


 

Comunicat de presă - 31 ianuarie 2012

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin:
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
„Investește în Oameni"

POSDRU/108/2.3/G/79230
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"
Domeniul major de intervenție 2.3. „Acces și participare la formare profesională continuă (FPC)"
Titlul proiectului: „Angajați calificați"

COMPANIA ROMPREST Service S.A. lansează proiectul „Angajați calificați" - Proiect POSDRU/108/2.3/G/79230, cofinanțat din Fondul Social European. În cadrul proiectului, care are un buget total de 2.087.730,00 Lei, vor fi calificați și recalificați 300 angajați, în perioada ianuarie 2012 - aprilie 2013.

Romprest aduce un aport foarte mare în evoluția propriilor angajați, prin experiența vastă în implementarea activităților și proiectelor care necesită și propun calificarea și recalificarea salariaților, prin formarea profesională continuă, dar și în validarea și certificarea în cadrul centrului propriu autorizat de evaluare și certificare, a competențelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele formale și certificarea competențelor dobândite în cadrul programelor FPC.

Deținând autorizații de formare profesională pentru trei calificări profesionale - lucrător utilaje specializate pentru salubrizare, agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție și agent de curățare clădiri și mijloace de transport - S.C.Compania Romprest Service S.A., oferă oportunitatea de calificare și recalificare unui grup țintă din mediul rural și urban de 300 persoane prin cofinanţarea obţinută în cadrul POSDRU 2007 - 2013, conform contractului de finanţare nr. POSDRU/108/2.3/G/79230 încheiat în data de 27 decembrie 2011 între OIPOSDRU CNDIPT (cndiptoiposdru@tvet.ro) şi Compania Romprest Service SA.

"Într-o piață locală a muncii care se confruntă cu un deficit de personal calificat și cu un nivel scăzut al performanței economice, proiectul propus aduce beneficii pentru ambele părți: angajații sunt informați și conștientizează importanța participării la programe de calificare și recalificare, se bucură de accesul gratuit la cursuri de formare profesională la locul de muncă și sunt motivați prin schimbarea perspectivelor oferite de noile calificări dobândite, iar societatea obține prin ridicarea continuă a gradului de calificare a angajaților, îmbunătățirea adaptabilității acestora, cresterea nivelului de cunoștințe și competențe, dobândirea de către aceștia a unor deprinderi și abilități care duc la ridicarea productivității muncii și calității la locul de muncă", declară Dna Elena Barabancea, în calitate de Manager de Proiect.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman și creșterea competivității economice, prin activități destinate calificării și recalificării angajaților, obținând, astfel, o creștere a nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piața muncii, în contextul societății bazate pe cunoaștere.

Obiectivele specifice ale proiectului: Furnizare de cursuri de calificare și recalificare a angajaților în vederea obținerii de către aceștia a unei calificări complete; acordare de facilități pentru angajații necalificați sau cu un nivel scăzut de calificare; sprijinirea angajaților prin furnizarea de servicii de conștientizare, informare și consiliere în carieră; acordare de sprijin și stimulente angajaților în vederea participării la FPC.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2012 - aprilie 2013 (16 luni) și are un buget total de 2.087.730,00 Lei, din care asistența financiară nerambursabilă solicitată este 1.983.134,00 Lei și 104.596,00 Lei reprezintă contribuția eligibilă a beneficiarului. 


 

Comunicat de presa - 30 ianuarie 2012

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin:
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investeste in Oameni"
POSDRU/108/2.3/G/79230
Axa prioritara nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"
Domeniul major de interventie 2.3. „Acces si participare la formare profesionala continua (FPC)"
Titlul proiectului: „Angajati calificati"


COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. anunta organizarea conferintei de presa pentru lansarea proiectului „Angajati calificati"- Proiect POSDRU/108/2.3/G/79230, cofinantat din Fondul Social European, in data de 31 ianuarie 2012, ora 11.00 la sediul Ana Holding. Compania Romprest Service SA aduce un aport foarte mare in evolutia propriilor angajati, prin experienta vasta in implementarea activitatilor si proiectelor care necesita si propun calificarea si recalificarea salariatilor, prin formarea profesionala continua, dar si in validarea si certificarea in cadrul centrului propriu autorizat de evaluare si certificare, a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale si certificarea competentelor dobandite in cadrul programelor FPC.

Detinand autorizatii de formare profesionala pentru trei calificari profesionale, S.C.Compania Romprest Service S.A., ofera oportunitatea de calificare si recalificare unui grup tinta din mediul rural si urban de 300 persoane prin cofinanţarea obţinută în cadrul POSDRU 2007 - 2013, conform contractului de finanţare nr. POSDRU/108/2.3/G/79230 încheiat în data de 27 decembrie 2011 între OIPOSDRU CNDIPT (cndiptoiposdru@tvet.ro) şi Compania Romprest Service SA.

"Intr-o piata locala a muncii care se confrunta cu un deficit de personal calificat si cu un nivel scazut al performantei economice, proiectul propus aduce beneficii pentru ambele parti: angajatii sunt informati si constientizeaza importanta participarii la programe de calificare si recalificare, se bucura de accesul gratuit la cursuri de formare profesionala la locul de munca si sunt motivati prin schimbarea perspectivelor oferite de noile calificari dobandite, iar societatea obtine prin riPrezentare

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU POSDRU finanteaza sapte domenii de activitate, cunoscute si sub denumirea de "Axe prioritare". Fiecare din aceste axe prioritare este impartita la randul ei in mai multe subdomenii, denumite si "Domenii majore de interventie". Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare si o axa prioritara dedicata asistentei tehnice, astfel: Axa prioritara 1 - Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniul major de interventie: 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate 1.2 Invatamant superior de calitate 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala 1.4 Calitate in formare profesionala continua 1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii Axa prioritara 2 - Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniul major de [...]

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificări ROMPREST

ISO 9001:2015  •  ISO 14001:2015  •  ISO/IEC 27001:2018  •  ISO 45001:2018


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici   


Politica de confidentialitate | Politica Responsabil cu datele cu caracter personal site | Procedura modificare date cu caracter personal site
Procedura procesare cereri GDPR site

ANSPDSC | Protectia Consumatorului


Web Intelligence by WebSEM Publicity Marketing Online WebSEM | Marketing Digital WebSistem.ro | SEO Unicweb.ro