Descriere

ANGAJATI CALIFICATI

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltrea Resurselor Umane 2007–2013

„Investeste in Oameni”

POSDRU/108/2.3/G/79230

Axa prioritara nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de interventie 2.3. „Acces si participare la formare profesionala continua (FPC)”

 

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. are experienta vasta in implementarea activitatilor si proiectelor care necesita si propun calificarea si recalificarea salariatilor, prin formarea profesionala continua, dar si in validarea si certificarea in cadrul centrului propriu autorizat de evaluare si certificare, a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale si certificarea competentelor dobandite in cadrul programelor FPC. Detinand autorizatii de formare profesionala pentru doua calificari profesionale, S.C.Compania Romprest Service S.A., ofera oportunitatea de calificare si recalificare unui grup tinta din mediul rural si urban de 300 persoane prin co-finanţarea obţinută în cadrul POSDRU 2007 – 2013, conform contractului de finanţare nr. POSDRU/108/2.3/G/79230  încheiat în data de 27 decembrie 2011 între OIPOSDRU CNDIPT (cndiptoiposdru@tvet.ro) şi Compania Romprest Service SA.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competivitatii economice, prin activitati destinate calificarii si recalificarii angajatilor, obtinand astfel o crestere a nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, in contextul societatii bazate pe cunoastere.

Obiectivele specifice:

1)   Furnizare de cursuri de calificare si recalificare a angajatilor in vederea obtinerii de catre acestia a unei calificari complete;

2)   Acordare de facilitati pentru angajatii necalificati sau cu un nivel scazut de calificare;

3)   Sprijinirea angajatilor prin furnizarea de servicii de constientizare, informare si consiliere in cariera;

4)   Acordare de sprijin si stimulente angajatilor in vederea participarii la FPC.

Durata proiectului: Proiectul se deruleaza in perioada ianuarie 2012 – aprilie 2013.

Valoarea proiectului: 2.087.730,00  Lei.      

Contact:

Elena Barabancea

Manager Proiect

SC Compania Romprest Service SA

Tel: +4 021 306 7000Prezentare

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU POSDRU finanteaza sapte domenii de activitate, cunoscute si sub denumirea de "Axe prioritare". Fiecare din aceste axe prioritare este impartita la randul ei in mai multe subdomenii, denumite si "Domenii majore de interventie". Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare si o axa prioritara dedicata asistentei tehnice, astfel: Axa prioritara 1 - Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniul major de interventie: 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate 1.2 Invatamant superior de calitate 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala 1.4 Calitate in formare profesionala continua 1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii Axa prioritara 2 - Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniul major de [...]

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificări ROMPREST

ISO 9001:2015  •  ISO 14001:2015  •  ISO/IEC 27001:2018  •  ISO 45001:2018


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici   


Politica de confidentialitate | Politica Responsabil cu datele cu caracter personal site | Procedura modificare date cu caracter personal site
Procedura procesare cereri GDPR site

ANSPDSC | Protectia Consumatorului


Web Intelligence by WebSEM Publicity Marketing Online WebSEM | Marketing Digital WebSistem.ro | SEO Unicweb.ro