Obiective

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de intervenţie nr. 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă”

Titlul proiectului: „ANGAJATI CALIFICATI”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79230

 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice prin activitati destinate calificării si recalificării angajatilor, obtinand astfel o crestere a nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, în contextul societatii bazate pe cunoastere.

OBIECTIVE SPECIFICE:

(1) Furnizare de cursuri de calificare si recalificare a angajatilor in vederea obtinerii de catre acestia a unei calificări complete;

(2) Acordare de facilitati pentru angajatii necalificati sau cu un nivel scăzut de calificare;

(3) Sprijinirea angajatilor prin furnizarea de servicii de constientizare, informare si consiliere în carieră;

(4) Acordare de sprijin si stimulente angajatilor în vederea participării la FPC.

Obiectivele proiectului au fost stabilite pornind de la elaborarea piramidei necesitatilor in cadrul a trei societati cu activitate relevanta in domeniul proiectului: pondere ridicata a angajatilor necalificati in domeniul activitatilor pe care le presteaza, deprofesionalizarea si demotivarea angajatilor, gama restransa de servicii de informare si consiliere, pierderea increderii in sine a angajatilor, etc. Indeplinirea obiectivelor proiectului va imbunatati pe termen lung situatia grupului tinta prin faptul ca ii va oferi instrumente prin care grupul tinta va putea depasi contextul economic-social actual, deteriorat de fosta criza economica, respectiv actuala recesiune economica: grupul tinta va dobandi cunostinte profesionale noi, isi va imbunatati abilitatile personale si isi va insusi un comportament proactiv. Astfel, modificarile aparute pe piata muncii cum sunt : dezvoltarea de noi tehnologii si procedee de lucru, aparitia de noi ocupatii si competente, accesul serviciilor romanesti pe noi piete, corelarea acestora cu standardele europene sau impuse de piata, necesita o flexibilitate sporita a fortei de munca, generand probleme de adaptare, pe care proiectul si-a propus sa le amelioreze prin programele de calificare/recalificare, certificarea competentelor dobandite anterior si consilierea participantilor, oferite in cadrul acestuia. Prin obiectivele sale, proiectul contribuie in totalitate la indeplinirea obiectivului general al POSDRU, respectiv dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea invatarii pe tot parcursul intregii vieti cu piata muncii, precum si ale AP 2 si DMI 2.3, oferind prin activitatile propuse o corelare intre modificarile intervenite in piata muncii si posibilitatile fortei de munca de a raspunde la acestea.Prezentare

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU POSDRU finanteaza sapte domenii de activitate, cunoscute si sub denumirea de "Axe prioritare". Fiecare din aceste axe prioritare este impartita la randul ei in mai multe subdomenii, denumite si "Domenii majore de interventie". Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare si o axa prioritara dedicata asistentei tehnice, astfel: Axa prioritara 1 - Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniul major de interventie: 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate 1.2 Invatamant superior de calitate 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala 1.4 Calitate in formare profesionala continua 1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii Axa prioritara 2 - Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniul major de [...]

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificări ROMPREST

ISO 9001:2015  •  ISO 14001:2015  •  ISO/IEC 27001:2018  •  ISO 45001:2018


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici   


Politica de confidentialitate | Politica Responsabil cu datele cu caracter personal site | Procedura modificare date cu caracter personal site
Procedura procesare cereri GDPR site

ANSPDSC | Protectia Consumatorului


Web Intelligence by WebSEM Publicity Marketing Online WebSEM | Marketing Digital WebSistem.ro | SEO Unicweb.ro