Prezentare

[PREZENTARE]

După primul proiect finanţat din fonduri structurale europene prin Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Creşterea ocupării forţei de muncă din zona rurală” – care a avut ca scop atragerea de forţă de muncă defavorizată, de creştere a integrării sociale şi îmbunătăţire a calităţii vieţii, S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. se preocupă în continuare de dezvoltarea resurselor umane asigurând acces şi participare la formare profesională continuă printr-un al doilea proiectul finanţat din fonduri europene POSDRU – „Angajaţi calificaţi” – furnizarea de cursuri de calificare și recalificare a angajatilor în vederea obtinerii unor calificări complete, acordarea de facilităti pentru angajatii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare.


[DESCRIERE CURSURI – ORGANIZARE, DURATĂ]

Cursurile de calificare/recalificare la care angajaţii vor avea acces sunt:

1. „Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie” – curs disponibil pentru un număr de 150 de persoane organizate în 6 grupe a câte 25 de persoane, pe parcursul a 2,5 luni pentru fiecare grupă participantă. Durata cursului este de 360 ore pentru fiecare grupă (120 h pregătire teoretică – 20 zile, 6 h/zi – şi 240 ore pregătire practică – 30 zile, 8 h/zi).

2. „Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport” – curs disponibil pentru un număr de 150 de persoane organizate în 6 grupe a câte 25 de persoane, pe parcursul a 2,5 luni pentru fiecare grupă participantă. Durata cursului este de 360 ore pentru fiecare grupă (120 h pregătire teoretică – 20 zile, 6 h/zi – şi 240 ore pregătire practică – 30 zile, 8 h/zi).

La sfârşitul orelor de curs vor avea loc evaluarea finală şi certificarea participanţilor de către o comisie de examinare.


[AVANTAJE SALARIAŢI]

Avantajele pentru participanţii la aceste cursuri sunt:

- obţinerea unei calificări/recalificări complete,

- creşterea competitivităţii lor pe piaţa muncii prin creşterea nivelului lor de calificare faţă de alţi candidaţi,

- creşterea stabilităţii locului de muncă,

- uşurinţa accesării informaţiei/calificării oferite în mod gratuit,

- participarea la cursuri profesioniste organizate de experţi,

- sprijin acordat prin furnizarea de servicii de conştientizare, informare şi consiliere în carieră,

- îmbunătăţirea abilităţilor personale şi însuşirea unui comportament proactiv,

- obţinerea de stimulente în vederea participării la FPC.[CONCLUZIE]

Prin demararea acestui proiect, societatea continuă să fie alături de angajaţii săi şi în această perioadă grea, de recesiune economică, rezultată din criza economică mondială care şi-a produs efectele nefavorabile şi în România şi are ca efect imediat şi direct asupra populaţiei creşterea şomajului. Ne dorim ca prin calificarea a cât mai multor persoane să contribuim activ la diminuarea şomajului, profesionalizarea şi motivarea angajaţilor să se califice/recalifice în alte domenii, crearea de perspective de promovare şi creştere profesională, îmbunătăţirea relaţiei salariaţi – manageri şi dezvoltarea comunicării.
 Prezentare

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU POSDRU finanteaza sapte domenii de activitate, cunoscute si sub denumirea de "Axe prioritare". Fiecare din aceste axe prioritare este impartita la randul ei in mai multe subdomenii, denumite si "Domenii majore de interventie". Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare si o axa prioritara dedicata asistentei tehnice, astfel: Axa prioritara 1 - Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniul major de interventie: 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate 1.2 Invatamant superior de calitate 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala 1.4 Calitate in formare profesionala continua 1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii Axa prioritara 2 - Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniul major de [...]

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificări ROMPREST

ISO 9001:2015  •  ISO 14001:2015  •  ISO/IEC 27001:2018  •  ISO 45001:2018


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici   


Politica de confidentialitate | Politica Responsabil cu datele cu caracter personal site | Procedura modificare date cu caracter personal site
Procedura procesare cereri GDPR site

ANSPDSC | Protectia Consumatorului


Web Intelligence by WebSEM Publicity Marketing Online WebSEM | Marketing Digital WebSistem.ro | SEO Unicweb.ro