Stiri

29.04.2013

ANUNŢ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI

ANGAJAŢI CALIFICAŢI

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

„Investeşte în Oameni”

POSDRU/108/2.3/G/79230

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.3. „Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”

 

            S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. anunţă finalizarea cu succes a proiectului „ANGAJAŢI CALIFICAŢI”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

„Investeste in Oameni”, în baza contractului de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79230 încheiat cu OIPOSDRU CNDIPT (cndiptoiposdru@tvet.ro).

 

Implementarea proiectului s-a realizat în perioada ianuarie 2012 – aprilie 2013.

 

Valoarea proiectului a fost de 2.087.730,00  Lei.  

 

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii economice, prin activităţi destinate calificării şi recalificării angajaţilor, obţinând astfel o creştere a nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere, iar obiectivele specifice au constat în: furnizarea de cursuri de calificare şi recalificare a angajaţilor în vederea obţinerii de către aceştia a unei calificări complete, acordare de facilităţi pentru angajaţii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare, sprijinirea angajaţilor prin furnizarea de servicii de conştientizare, informare şi consiliere în carieră, acordare de sprijin şi stimulente angajaţilor în vederea participării la FPC.

 

Pe o perioadă de 16 luni, în cadrul proiectului au fost desfăşurate 12 programe de calificare şi recalificare profesională şi au fost instruiţi 300 de angajaţi din cadrul a 6 societăţi.

 

 

Cursurile derulate au avut drept scop calificarea şi recalificarea în meseriile de agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport şi agent dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare.

 

 

22.04.2013

 

În data de 26.04.2013, începând cu ora 11.00, la sediul societăţii din Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1, va fi organizată o conferinţă de presă la finalizarea proiectului POSDRU/108/2.3/G/79230 pentru prezentarea rezultatelor ce au fost atinse, a avantejelor obţinute atât de către participanţi, cât şi de către societăţile la care aceştia sunt angajaţi, în urma participării la programele de FPC.

 

 

16.03.2013

In data de 15.03.2013, la sediul societatii din Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1 a avut loc un seminar de prezentare şi susţinere a părţilor benefice dobândite de participarea la programul de formare profesională şi de conştientizare a beneficiilor dobândite în urma parcurgerii cursurilor de formare profesională continuă.
Seminarul a fost susţinut de Dna Manager de Proiect Elena Barabancea, coordonatoare a proiectului „Angajaţi calificaţi”. Alături de managerul de proiect au participat absolvenţii cursurilor calificati şi certificati în luna februarie 2013.

Dna Barabancea a ţinut să menţioneze părţile benefice dobândite de grupul ţintă prin participarea la programele de formare profesională: 
- creşterea stabilităţii locului de muncă;
- creşterea competitivităţii lor pe piaţa muncii prin creşterea nivelului lor de calificare faţă de alţi candidaţi;
- obţinerea unei calificări/recalificări complete;
- sprijin acordat prin furnizarea de servicii de conştientizare, informare şi consiliere în carieră; 
- obţinerea de stimulente în vederea participării la FPC.
De asemenea, s-a menţionat şi faptul că, în lipsa finanţării europene prin programul POSDRU 2007-2013, proiectul „Angajaţi Calificaţi” nu se puteau derula de către societate cursuri de formare profesională pentru un număr atât de mare de beneficiari. 

 

27.02.2013


În urma examenului suţinut pentru certificarea competenţelor dobândite în cadrul cursului Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare au obţinut certificate de calificare un număr de 45 beneficiari.

 

 

26.02.2013


În urma examenului suţinut pentru certificarea competenţelor dobândite în cadrul cursului Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport au obţinut certificate de calificare un număr de 45 beneficiari.

 

 

20.12.2012


În data de 19.12.2012, la sediul societăţii din Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1 a avut loc un seminar de prezentare şi susţinere a părţilor benefice dobândite de participarea la programul de formare profesională şi de conştientizare a beneficiilor dobândite în urma parcurgerii cursurilor de formare profesională continuă.
Seminarul a fost susţinut de Dna Manager de Proiect Elena Barabancea, coordonatoare a proiectului „Angajaţi calificaţi”. Alături de managerul de proiect a participat şi o parte din absolvenţii cursurilor calificati şi certificati în luna noiembrie 2012, precum şi experţii în formare Dl Grecu Theodor Constantin, Dl Neguţoiu Mihai, Dl Roşioara Cristian şi dna Constantinescu Roxana Daniela.
Dna Barabancea a ţinut să menţioneze părţile benefice dobândite de grupul ţintă prin participarea la programele de formare profesională:
- creşterea stabilităţii locului de muncă;
- creşterea competitivităţii lor pe piaţa muncii prin creşterea nivelului lor de calificare faţă de alţi candidaţi;
- obţinerea unei calificări/recalificări complete;
- sprijin acordat prin furnizarea de servicii de conştientizare, informare şi consiliere în carieră;
- obţinerea de stimulente în vederea participării la FPC.
De asemenea, s-a menţionat şi faptul că, în lipsa finanţării europene prin programul POSDRU 2007-2013, proiectul „Angajaţi Calificaţi” nu se puteau derula de către societate cursuri de formare profesională pentru un număr atât de mare de beneficiari.
Cursurile de calificare/recalificare la care angajaţii au acces sunt:
1.  „Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie”
2. „Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport”
La sfârşitul orelor de curs vor avea loc evaluarea finală şi certificarea participanţilor de către o comisie de examinare formată din specialişti CNFPA.
Participarea la cursuri este condiţionată de depunerea cererilor, înscrierea la cursuri fiind făcută în funcţie de ordinea primirii acestora.

 

 

19.12.2012


În atenţia beneficiarilor Proiectului POSDRU/108/2.3/G/79230
În urma primirii Deciziilor nr. 299/19.12.2012 şi 300/19.12.2012 emise de Comisia de autorizare a Judeţului Ilfov din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, vă comunicăm data de 23.02.2013 ca dată stabilită pentru certificarea competenţelor dobândite în cadrul cursului Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport.
În urma primirii Deciziilor nr. 301/19.12.2012 şi 302/19.12.2012 emise de Comisia de autorizare a Judeţului Ilfov din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, vă comunicăm data de 23.02.2013 ca dată stabilită pentru certificarea competenţelor dobândite în cadrul cursului Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare.

 

 

07.12.2012


La punctul de lucru al societăţii din Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, clădirea REAB, au fost demarate cursurile de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” şi „Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport” pentru un număr de 60 potenţiali beneficiari.
Cursul de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” va fi susţinut, atât Modulul de noţiuni teoretice (120 ore), cât şi Modulul de noţiuni practice (240 ore) de dl expert în formare Roşioară Cristian.
Cursul de „Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport” va fi susţinut, atât Modulul de noţiuni teoretice (120 ore), cât şi Modulul de noţiuni practice (240 ore) de dl expert în formare Neguţoiu Mihai.

 

 

05.12.2012


La punctul de lucru al societăţii din Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, clădirea REAB, au fost demarate cursurile de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” şi „Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport” pentru un număr de 60 potenţiali beneficiari.
Cursul de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” va fi susţinut, atât Modulul de noţiuni teoretice (120 ore), cât şi Modulul de noţiuni practice (240 ore) de dna expert în formare Constantinescu Roxana Daniela.
Cursul de „Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport” va fi susţinut, atât Modulul de noţiuni teoretice (120 ore), cât şi Modulul de noţiuni practice (240 ore) de dl expert în formare Grecu Theodor Constantin.

 

 

01.11.2012


Având în vedere cererile de participare la cursurile de formare profesională continuă desfăşurate în cadrul Proiectului POSDRU/108/2.3/G/79230, echipa de management a proiectului a selectat un număr de 120 de aplicanţi pentru înscrierea în cadrul grupului ţintă. Lista beneficiarilor va fi afişată la panourile existente la punctele de lucru ale societăţii şi la sediul celorlalte societăţi beneficiare.

 

30.10.2012

În atenţia beneficiarilor Proiectului POSDRU/108/2.3/G/79230 În urma primirii Deciziilor nr. 256 şi 257 din 30.10.2012 emise de Comisia de autorizare a Judeţului Ilfov din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, vă comunicăm data de 26.11.2012 ca dată stabilită pentru certificarea competenţelor dobândite în cadrul cursului Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport pentru cele două cursuri desfăşurate în perioada septembrie – noiembrie 2012. În urma primirii Deciziilor nr. 258 şi 259 din 30.10.2012 emise de Comisia de autorizare a Judeţului Ilfov din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, vă comunicăm data de 27.11.2012 ca dată stabilită pentru certificarea competenţelor dobândite în cadrul cursului Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare pentru cele două cursuri desfăşurate în perioada septembrie – noiembrie 2012.

11.10.2012

S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. anunţă societăţile ce doresc să-şi califice, în mod gratuit, angajaţii în meserile de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” şi „Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport” prin programul POSDRU/108/2.3/G/79230 că pot depune cereri în acest sens la registratura generală a societăţii din Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1 sau pe fax la 021.306.70.28 până la data de 15.11.2012 pentru cursurile de vor demara în data de 05.12.2012 şi 07.12.2012. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să o contactaţi pe dna Stan Cristina  - secretar în cadrul Proiectului POSDRU/108/2.3/G/79230.

10.10.2012

În vederea participării la cursurile de formare profesională organizate de către S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. prin Proiectului POSDRU/108/2.3/G/79230, vă anunţăm că cererile de înscriere la cursurile de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” şi „Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport”  se pot depune la registratura generală a societăţii din Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1 sau pe fax la 021.306.70.28. Data de începere a cursurilor este 05.12.2012 şi 07.12.2012. Instruirea este GRATUITĂ, totodată fiind asigurat transportul la locul de desfăşurare al cursurilor din Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, clădirea REAB, Jud. Ilfov.

10.09.2012

În data de 07.09.2012, la sediul societăţii din Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1 au avut loc două seminarii de prezentare şi susţinere a părţilor benefice dobândite de participarea la programul de formare profesională şi de conştientizare a beneficiilor dobândite în urma parcurgerii cursurilor de formare profesională continuă. Seminariile au fost susţinute de Dna Manager de Proiect Elena Barabancea, coordonatoare a proiectului „Angajaţi calificaţi”. Alături de managerul de proiect a participat şi o parte din absolvenţii cursurilor calificati şi certificati în luna august 2012, precum şi experţii în formare Dl Grecu Theodor Constantin şi dna Constantinescu Roxana Daniela.                 Dna Barabancea a ţinut să menţioneze părţile benefice dobândite de grupul ţintă prin participarea la programele de formare profesională: - creşterea stabilităţii locului de muncă; - creşterea competitivităţii lor pe piaţa muncii prin creşterea nivelului lor de calificare faţă de alţi candidaţi; - obţinerea unei calificări/recalificări complete; - sprijin acordat prin furnizarea de servicii de conştientizare, informare şi consiliere în carieră; - obţinerea de stimulente în vederea participării la FPC. De asemenea, s-a menţionat şi faptul că, în lipsa finanţării europene prin programul POSDRU 2007-2013, proiectul „Angajaţi Calificaţi” nu se puteau derula de către societate cursuri de formare profesională pentru un număr atât de mare de beneficiari. Cursurile de calificare/recalificare la care angajaţii au acces sunt: 1.            „Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie” 2.            „Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport” La sfârşitul orelor de curs vor avea loc evaluarea finală şi certificarea participanţilor de către o comisie de examinare formată din specialişti CNFPA. Participarea la cursuri este condiţionată de depunerea cererilor, înscrierea la cursuri fiind făcută în funcţie de ordinea primirii acestora.

05.09.2012

La punctul de lucru al societăţii din Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, clădirea REAB, au fost demarate cursurile de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” şi „Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport” pentru un număr de 60 potenţiali beneficiari. Cursul de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” va fi susţinut, atât Modulul de noţiuni teoretice (120 ore), cât şi Modulul de noţiuni practice (240 ore) de dl expert în formare Roşioară Cristian. Cursul de „Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport” va fi susţinut, atât Modulul de noţiuni teoretice (120 ore), cât şi Modulul de noţiuni practice (240 ore) de dl expert în formare Neguţoiu Mihai.

03.09.2012

La punctul de lucru al societăţii din Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, clădirea REAB, au fost demarate cursurile de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” şi „Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport” pentru un număr de 60 potenţiali beneficiari. Cursul de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” va fi susţinut, atât Modulul de noţiuni teoretice (120 ore), cât şi Modulul de noţiuni practice (240 ore) de dna expert în formare Constantinescu Roxana Daniela. Cursul de „Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport” va fi susţinut, atât Modulul de noţiuni teoretice (120 ore), cât şi Modulul de noţiuni practice (240 ore) de dl expert în formare Grecu Theodor Constantin.

31.08.2012

În urma examenului suţinut pentru certificarea competenţelor dobândite în cadrul cursului Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare au obţinut certificate de calificare un număr de 25 beneficiari.

30.08.2012

În urma examenului suţinut pentru certificarea competenţelor dobândite în cadrul cursului Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport au obţinut certificate de calificare un număr de 27 beneficiari.

22.08.2012

În atenţia beneficiarilor Proiectului POSDRU/108/2.3/G/79230 În urma primirii Deciziei nr. 185/22.08.2012 emisă de Comisia de autorizare a Judeţului Ilfov din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, vă comunicăm data de 29.08.2012 ca dată stabilită pentru certificarea competenţelor dobândite în cadrul cursului Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport. În urma primirii Deciziei nr. 186/22.08.2012 emisă de Comisia de autorizare a Judeţului Ilfov din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, vă comunicăm data de 30.08.2012 ca dată stabilită pentru certificarea competenţelor dobândite în cadrul cursului Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare.

06.08.2012

În vederea participării la cursurile de formare profesională organizate de către S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. prin Proiectului POSDRU/108/2.3/G/79230, vă anunţăm că cererile de înscriere la cursurile de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” şi „Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport”  se pot depune la registratura generală a societăţii din Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1 sau pe fax la 021.306.70.28. Datele de începere ale cursurilor sunt 03.09.2012 şi 05.09.2012. Instruirea este GRATUITĂ, totodată fiind asigurat transportul la locul de desfăşurare al cursurilor din Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, clădirea REAB, Jud. Ilfov.

01.08.2012

Având în vedere numărul ridicat de cereri de participare la cursurile de formare profesională continuă desfăşurate în cadrul Proiectului POSDRU/108/2.3/G/79230, echipa de management a proiectului a selectat un număr de 120 de aplicanţi pentru înscrierea în cadrul grupului ţintă. Lista beneficiarilor va fi afişată la panourile existente la punctele de lucru ale societăţii şi la sediul celorlate societăţi beneficiare.

11.07.2012

S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. anunţă societăţile ce doresc să-şi califice, în mod gratuit, angajaţii în meserile de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” şi „Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport” prin programul POSDRU/108/2.3/G/79230 că pot depune cereri în acest sens la registratura generală a societăţii din Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1 sau pe fax la 021.306.70.28 până la data de 31.08.2012 pentru cursurile de vor demara în data de 03.09.2012. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să o contactaţi pe dna Stan Cristina  - secretar în cadrul Proiectului POSDRU/108/2.3/G/79230.

10.07.2012

În vederea participării la cursurile de formare profesională organizate de către S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. prin Proiectului POSDRU/108/2.3/G/79230, vă anunţăm că cererile de înscriere la cursurile de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” şi „Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport”  se pot depune la registratura generală a societăţii din Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1 sau pe fax la 021.306.70.28. Data de începere a cursurilor este 03.09.2012.

5.06.2012

La punctul de lucru al societăţii din Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, clădirea REAB, au fost demarate cursurile de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” şi „Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport” pentru un număr de 55 potenţiali beneficiari. Cursul de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” va fi susţinut, atât Modulul de noţiuni teoretice (120 ore), cât şi Modulul de noţiuni practice (240 ore) de dna expert în formare Constantinescu Roxana Daniela. Cursul de „Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport” va fi susţinut, atât Modulul de noţiuni teoretice (120 ore), cât şi Modulul de noţiuni practice (240 ore) de dl expert în formare Grecu Theodor Constantin.

1.06.2012

În vederea participării la cursurile de formare profesională organizate de către S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. prin Proiectului POSDRU/108/2.3/G/79230, vă anunţăm că cererile de înscriere la cursurile de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” şi „Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport”  se pot depune la registratura generală a societăţii din Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1 sau pe fax la 021.306.70.28. Data de începere a cursurilor este 05.06.2012.

1.06.2012

În data de 01.06.2012, la sediul societăţii din Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1 au avut loc două seminarii de prezentare şi susţinere a părţilor benefice dobândite de participarea la programul de formare profesională şi de conştientizare a beneficiilor dobândite în urma parcurgerii cursurilor de formare profesională continuă. Seminariile au fost susţinute de Dna Manager de Proiect Elena Barabancea, coordonatoare a proiectului „Angajaţi calificaţi”. Alături de managerul de proiect a participat şi o parte din absolvenţii primelor două cursuri calificati şi certificati în luna mai 2012, precum şi experţii în formare Dl Grecu Theodor Constantin şi dna Constantinescu Roxana Daniela.                 Dna Barabancea a ţinut să menţioneze părţile benefice dobândite de grupul ţintă prin participarea la programele de formare profesională: - creşterea stabilităţii locului de muncă; - creşterea competitivităţii lor pe piaţa muncii prin creşterea nivelului lor de calificare faţă de alţi candidaţi; - obţinerea unei calificări/recalificări complete; - sprijin acordat prin furnizarea de servicii de conştientizare, informare şi consiliere în carieră; - obţinerea de stimulente în vederea participării la FPC. De asemenea, s-a menţionat şi faptul că, în lipsa finanţării europene prin programul POSDRU 2007-2013, proiectul „Angajaţi Calificaţi” nu se puteau derula de către societate cursuri de formare profesională pentru un număr atât de mare de beneficiari. Cursurile de calificare/recalificare la care angajaţii au acces sunt: 1.            „Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie” 2.            „Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport” La sfârşitul orelor de curs vor avea loc evaluarea finală şi certificarea participanţilor de către o comisie de examinare formată din specialişti CNFPA. Participarea la cursuri este condiţionată de depunerea cererilor, înscrierea la cursuri fiind făcută în funcţie de ordinea primirii acestora.

31.05.2012

În urma examenului suţinut pentru certificarea competenţelor dobândite în cadrul cursului Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare au obţinut certificate de calificare un număr de 24 beneficiari.

30.05.2012

În urma examenului suţinut pentru certificarea competenţelor dobândite în cadrul cursului Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport au obţinut certificate de calificare un număr de 22 beneficiari.

Anunt

ANGAJATI CALIFICATIProiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltrea Resurselor Umane 2007-2013„Investeste in Oameni"POSDRU/108/2.3/G/79230 Axa prioritara nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii" Domeniul major de interventie 2.3. „Acces si participare la formare profesionala continua (FPC)" COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. are experienta vasta in implementarea activitatilor si proiectelor care necesita si propun calificarea si recalificarea salariatilor, prin formarea profesionala continua, dar si in validarea si certificarea in cadrul centrului propriu autorizat de evaluare si certificare, a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale si certificarea competentelor dobandite in cadrul programelor FPC. Detinand autorizatii de formare profesionala pentru trei calificari profesionale, S.C.Compania Romprest Service S.A., ofera oportunitatea de calificare si recalificare unui grup tinta din mediul rural si urban de 300 persoane prin co-finanţarea obţinută în cadrul POSDRU 2007 - 2013, conform contractului de finanţare nr. POSDRU/108/2.3/G/79230 încheiat în data de 27 decembrie 2011 între OIPOSDRU CNDIPT (cndiptoiposdru@tvet.ro) şi Compania Romprest Service SA.Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competivitatii economice, prin activitati destinate calificarii si recalificarii angajatilor, obtinand astfel o crestere a nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, in contextul societatii bazate pe cunoastere.Obiectivele specifice: 1) Furnizare de cursuri de calificare si recalificare a angajatilor in vederea obtinerii de catre acestia a unei calificari complete;2) Acordare de facilitati pentru angajatii necalificati sau cu un nivel scazut de calificare;3) Sprijinirea angajatilor prin furnizarea de servicii de constientizare, informare si consiliere in cariera;4) Acordare de sprijin si stimulente angajatilor in vederea participarii la FPC.Durata proiectului: Proiectul se deruleaza in perioada ianuarie 2012 - aprilie 2013.Valoarea proiectului: 2.087.730,00 Lei. Contact: Elena Barabancea Manager Proiect SC Compania Romprest Service SA Tel: +4 021 306 7000

4.05.2012

În atenţia beneficiarilor Proiectului POSDRU/108/2.3/G/79230 În urma primirii Deciziei nr. 107/04.05.2012 emisă de Comisia de autorizare a Judeţului Ilfov din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, vă comunicăm data de 30.05.2012 ca dată stabilită pentru certificarea competenţelor dobândite în cadrul cursului Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport. În urma primirii Deciziei nr. 108/04.05.2012 emisă de Comisia de autorizare a Judeţului Ilfov din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, vă comunicăm data de 31.05.2012 ca dată stabilită pentru certificarea competenţelor dobândite în cadrul cursului Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare.

8.03.2012

Având în vedere numărul ridicat de cereri de participare la cursurile de formare profesională continuă desfăşurate în cadrul Proiectului POSDRU/108/2.3/G/79230, echipa de management a proiectului a selectat un număr de 50 de aplicanţi pentru înscrierea în cadrul grupului ţintă. Lista beneficiarilor va fi afişată la panourile existente la punctele de lucru ale societăţii.

 

 

20.02.2012


 În data de 19.12.2012, la sediul societăţii din Bucureşti, Bdul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1 a avut loc un seminar de prezentare şi susţinere a părţilor benefice dobândite de participarea la programul de formare profesională şi de conştientizare a beneficiilor dobândite în urma parcurgerii cursurilor de formare profesională continuă.
Seminarul a fost susţinut de Dna Manager de Proiect Elena Barabancea, coordonatoare a proiectului „Angajaţi calificaţi”. Alături de managerul de proiect a participat şi o parte din absolvenţii cursurilor calificati şi certificati în luna noiembrie 2012, precum şi experţii în formare Dl Grecu Theodor Constantin, Dl Neguţoiu Mihai, Dl Roşioara Cristian şi dna Constantinescu Roxana Daniela.
Dna Barabancea a ţinut să menţioneze părţile benefice dobândite de grupul ţintă prin participarea la programele de formare profesională:
- creşterea stabilităţii locului de muncă;
- creşterea competitivităţii lor pe piaţa muncii prin creşterea nivelului lor de calificare faţă de alţi candidaţi;
- obţinerea unei calificări/recalificări complete;
- sprijin acordat prin furnizarea de servicii de conştientizare, informare şi consiliere în carieră;
- obţinerea de stimulente în vederea participării la FPC.
De asemenea, s-a menţionat şi faptul că, în lipsa finanţării europene prin programul POSDRU 2007-2013, proiectul „Angajaţi Calificaţi” nu se puteau derula de către societate cursuri de formare profesională pentru un număr atât de mare de beneficiari.
Cursurile de calificare/recalificare la care angajaţii au acces sunt:
1.         „Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie”
2.         „Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport”
La sfârşitul orelor de curs vor avea loc evaluarea finală şi certificarea participanţilor de către o comisie de examinare formată din specialişti CNFPA.
Participarea la cursuri este condiţionată de depunerea cererilor, înscrierea la cursuri fiind făcută în funcţie de ordinea primirii acestora.

 

 

19.02.2012


În atenţia beneficiarilor Proiectului POSDRU/108/2.3/G/79230
În urma primirii Deciziilor nr. 299/19.12.2012 şi 300/19.12.2012 emise de Comisia de autorizare a Judeţului Ilfov din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, vă comunicăm data de 23.02.2013 ca dată stabilită pentru certificarea competenţelor dobândite în cadrul cursului Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport.
În urma primirii Deciziilor nr. 301/19.12.2012 şi 302/19.12.2012 emise de Comisia de autorizare a Judeţului Ilfov din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, vă comunicăm data de 23.02.2013 ca dată stabilită pentru certificarea competenţelor dobândite în cadrul cursului Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare.

 

 

07.02.2012

 
La punctul de lucru al societăţii din Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, clădirea REAB, au fost demarate cursurile de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” şi „Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport” pentru un număr de 60 potenţiali beneficiari.
Cursul de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” va fi susţinut, atât Modulul de noţiuni teoretice (120 ore), cât şi Modulul de noţiuni practice (240 ore) de dl expert în formare Roşioară Cristian.
Cursul de „Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport” va fi susţinut, atât Modulul de noţiuni teoretice (120 ore), cât şi Modulul de noţiuni practice (240 ore) de dl expert în formare Neguţoiu Mihai.

 

 

05.02.2012


La punctul de lucru al societăţii din Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, clădirea REAB, au fost demarate cursurile de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” şi „Agent Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport” pentru un număr de 60 potenţiali beneficiari.
Cursul de „Agent Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare” va fi susţinut, atât Modulul de noţiuni teoretice (120 ore), cât şi Modulul de noţiuni practice (240 ore) de dna expert în formare Constantinescu Roxana Daniela.
Cursul de „Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport” va fi susţinut, atât Modulul de noţiuni teoretice (120 ore), cât şi Modulul de noţiuni practice (240 ore) de dl expert în
formare Neguţoiu Mihai.

 Prezentare

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU POSDRU finanteaza sapte domenii de activitate, cunoscute si sub denumirea de "Axe prioritare". Fiecare din aceste axe prioritare este impartita la randul ei in mai multe subdomenii, denumite si "Domenii majore de interventie". Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare si o axa prioritara dedicata asistentei tehnice, astfel: Axa prioritara 1 - Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniul major de interventie: 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate 1.2 Invatamant superior de calitate 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala 1.4 Calitate in formare profesionala continua 1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii Axa prioritara 2 - Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniul major de [...]

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificări ROMPREST

ISO 9001:2015  •  ISO 14001:2015  •  ISO/IEC 27001:2018  •  ISO 45001:2018


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici   


Politica de confidentialitate | Politica Responsabil cu datele cu caracter personal site | Procedura modificare date cu caracter personal site
Procedura procesare cereri GDPR site

ANSPDSC | Protectia Consumatorului


Web Intelligence by WebSEM Publicity Marketing Online WebSEM | Marketing Digital WebSistem.ro | SEO Unicweb.ro