Grija pentru tot ce te înconjoară

Anunt public

01 februarie 2012

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

ANGAJATI CALIFICATI

„Investeste in Oameni”

POSDRU/108/2.3/G/79230

Axa prioritara nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de interventie 2.3. „Acces si participare la formare profesionala continua (FPC)”

 

S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. anunta declansarea achizitiei urmatoarelor produse, prin procedura competitiva, conform instructiunilor de achizitie aprobate de AM POSDRU Instructiunea nr. 26/31.08.2010 privind efectuarea achizitiei publice necesare implementarii proiectelor finanatate prin POSDRU Anexa 1.

 

ANUNT PUBLICITAR

pentru

“Achizitia de echipamente IT necesare activitatilor proiectului (calculatoare, videoproiectoare cu ecran de proiectie, multifunctional, camera video, flip-chart)”

30213100-6 „Computere portabile”-laptopuri

30232110-8 „Imprimante laser”-multifunctional

38652120-7 „Videoproiectoare”

38653400-1 „Ecrane pentru proiecţii”

38651600-9 „Camere digitale”-video

30195910-4 „Table de scris albe”-flip-chart

 

          Compania Romprest Service SA va invita sa participati la procedura competitiva in vederea incheierii contractului de achizitie publica privind “Achizitia de echipamente IT necesare activitatilor proiectului (calculatoare, videoproiectoare cu ecran de proiectie, multifunctional, camera video, flip-chart)” Cod CPV 30213100-6 „Computere portabile”-laptopuri, 30232110-8 „Imprimante laser”-multifunctional, 38652120-7 „Videoproiectoare”, 38653400-1 „Ecrane pentru proiecţii”, 38651600-9 „Camere digitale”-video, 30195910-4 „Table de scris albe”-flip-chart.

 

1.                  Obiectul contractului de achizitie publica:

“Achizitia de echipamente IT necesare activitatilor proiectului (calculatoare, videoproiectoare cu ecran de proiectie, multifunctional, camera video, flip-chart)” Cod CPV 30213100-6 „Computere portabile”-laptopuri, 30232110-8 „Imprimante laser”-multifunctional, 38652120-7 „Videoproiectoare”, 38653400-1 „Ecrane pentru proiecţii”, 38651600-9 „Camere digitale”-video, 30195910-4 „Table de scris albe”-flip-chart.

 

2.                  Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic;

3.                  Procedura aplicata: procedura competitiva, conform Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007- 2013., emisa de  Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea resurselor umane.

4.                  Sursa de finantare: contract finantat in cadrul proiectului Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltrea Resurselor Umane 2007–2013, „Investeste in Oameni”, POSDRU/108/2.3/G/79230, Axa prioritara nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.3. „Acces si participare la formare profesionala continua (FPC)”,  precum si din fonduri proprii;

5.                  Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile;

6.                  Valoarea estimata a contractului:  87.400 lei

7.                  Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire va fi transmisa  prin e-mail  in urma unei solicitari scrise - Scrisoare de intentie;

8.                  Adresa la care se vor depune ofertele: Compania Romprest Service S.A., B-dul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti;

9.                  Data limita pentru depunerea ofertelor: 15.02.2012 ora 10:00, la adresa mentionata la punctul 8;

10.              Informatii suplimentare inclusiv solicitari de clarificari pot fi obtinute la :

Persoana de contact: Monica Elena Pirvu

monica.parvu@romprest.ro; office@romprest.ro

Telefon: 021.306.70.20.

Fax: 021.306.70.28.

 

11.              Datele de contact ale achizitorului:

B-dul Poligrafiei, nr. 1 C, et. 3,  cod postal 031704, Localitate: Bucuresti, Tara: Romania

Telefon: 021.306.70.00

 Fax:021.306.70.28

Adresa de internet: www.romprest.ro; office@romprest.roRomprest sustine Let's Do It Romania, si in 2011!

Let's Do It Romania!, campanie de curatenie generala la nivelul tarii, aflata la cea de-a doua editie in Romania, se doreste un succes la nivel national si in 2011. Comunitatea Let's Do It, World! a pornit de la iniţiativa Estoniei, ţara care a lansat in 2008 conceptul de curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. După Estonia şi alte ţări au preluat ideea, iar acţiunea s-a transformat intr-o adevărată mişcare socială. Peste 1 350 000 participanţi au luat parte la proiect în întreaga lume până în prezent: • Estonia (2008): 50.000 de voluntari – ţara de origine • Letonia: 50 000 (2008), 110 000 (2009), 150 000 (2010) • Lituania: 6000 (2008) 100 000 (2009) 200 000 (2010) • Portugalia (2010): 110 000 de voluntari • Slovenia (2010): 275 000 de voluntari • România (2010): 200 000 de voluntari • New Delhi, India (2010): 50 000 de voluntari • Kerala, India (2010 [...]

Anunt

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA aduce la cunostința colaboratorilor și clienților săi că Divizia Salubritate si Biroul Vanzari (contractare) isi desfasoara activitatea in sediul din Bdul. Poligrafiei nr.1C, sector 1, Bucuresti (Cladirea Ana Holding, acces prin parcarea hotelului Crowne Plaza).

Telefoane de contact

Tel: +4 021.668.1050/ 1084/ 1087

+4 021.206.3600/ 3699

Fax: +4 021.206.3626
+4 021.206.3628

Call Center: 021 9460

E-mail: secretariat.salubritate@romprest.ro


NEWSROOM


MEDIA

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificari Romprest

ISO 9001  •  ISO 14001  •  OHSAS 18001  •  ISO/EC 27001  •  ISO 50001:2011


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici