Die Achtung fur unsere Umwelt

ANUNT PUBLICITAR

09 decembrie 2011

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeste in oameni!

Axa prioritara 5 “Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.2. “Promovarea  sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”

“Cresterea ocuparii fortei de munca din zona rurala”

Contract nr. POSDRU/74/5.2./A/47386

 

S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. anunta declansarea achizitiei urmatoarelor servicii, prin procedura competitiva, conform instructiunilor de achizitie aprobate de AM POSDRU Instructiunea nr. 26/31.08.2010 privind efectuarea achizitiei publice necesare implementarii proiectelor finanatate prin POSDRU Anexa 1.

 

ANUNT PUBLICITAR

pentru

Lot 1 –„Achizitia de servicii de campanii de publicitate – realizarea si difuzarea unui clip video “, cod CPV 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate.

 

Lot 2 – “Achizitia de servicii de publicitate in presa scrisa” cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate.

 

          Compania Romprest Service SA va invita sa participati la procedura competitiva in vederea incheierii contractului de achizitie publica privind Lot 1 –„Achizitia de servicii de campanii de publicitate – realizarea si difuzarea unui clip video “, cod CPV 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate si Lot 2 – “Achizitia de servicii de publicitate in presa scrisa” cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate.

 

 

1.                  Obiectul contractului de achizitie publica:

Lot 1 –„Achizitia de servicii de campanii de publicitate – realizarea si difuzarea unui clip video “, cod CPV 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate.

Lot 2 – “Achizitia de servicii de publicitate in presa scrisa” cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate.

 

2.                  Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic;

3.                  Procedura aplicata: procedura competitiva, conform Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007- 2013., emisa de  Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea resurselor umane.

4.                  Sursa de finantare: contract finantat in cadrul proiectului “Cresterea ocuparii fortei de munca din zona rurala” din Fondul Social European si fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007 – 2013 Investeste in oameni,  precum si din fonduri proprii;

5.                  Perioada de valabilitatea a ofertei: 60 zile;

6.                  Valoarea estimata a contractului:  Lot 1: 192.944 lei;

                                                                    Lot 2: 147.056 lei

7.                  Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire va fi transmisa  prin e-mail in urma unei solicitari scrise - Scrisoare de intentie;

8.                  Adresa la care se vor depune ofertele: Compania Romprest Service S.A., B-dul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti;

9.                  Data limita pentru depunerea ofertelor: 28.12.2011 ora 12:00, la adresa mentionata la punctul 8;

10.              Informatii suplimentare inclusiv solicitari de clarificari pot fi obtinute la :

Persoana de contact: Monica Elena Pirvu

Telefon: 021.306.70.00.

Fax: 021.306.70.28.

11.              Datele de contact ale achizitorului:

B-dul Poligrafiei, nr. 1 C, et. 3,  cod postal 031704, Localitate: Bucuresti, Tara: Romania

Telefon: 021.306.70.00

 Fax:021.306.70.28

Adresa de internet:www.romprest.roConvocator

12 februarie 2018
 Consiliul de Administrație al Compania Romprest Service S.A., o societate pe acțiuni, înmatriculată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în București, Sector 1, str. B-dul Poligrafiei, nr. 1C, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3673/2011, cod unic de înregistrare 13788556 (denumită în continuare “Societatea” sau „Romprest”), reprezentat de Bogdan Adimi, în calitate de VicePreședinte, conform art. 10.6 al Actului Constitutiv al Societății și prevederilor legale în vigoare, prin prezenta, convoacă acționarii: DETACO LTD, (denumită și “Detaco”) persoană juridică înregistrată în Canada, cu sediul social în 247-925 Boul De Maisonneuve O Montreal Quebec H3A0A5, înregistrată cu nr. 1168291178, deţinătoare a 42,6916% din capitalul social al Societăţii şi din cota de participare la [...]

Romprest sustine Let's Do It Romania, si in 2011!

Let's Do It Romania!, campanie de curatenie generala la nivelul tarii, aflata la cea de-a doua editie in Romania, se doreste un succes la nivel national si in 2011. Comunitatea Let's Do It, World! a pornit de la iniţiativa Estoniei, ţara care a lansat in 2008 conceptul de curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. După Estonia şi alte ţări au preluat ideea, iar acţiunea s-a transformat intr-o adevărată mişcare socială. Peste 1 350 000 participanţi au luat parte la proiect în întreaga lume până în prezent: • Estonia (2008): 50.000 de voluntari – ţara de origine • Letonia: 50 000 (2008), 110 000 (2009), 150 000 (2010) • Lituania: 6000 (2008) 100 000 (2009) 200 000 (2010) • Portugalia (2010): 110 000 de voluntari • Slovenia (2010): 275 000 de voluntari • România (2010): 200 000 de voluntari • New Delhi, India (2010): 50 000 de voluntari • Kerala, India (2010 [...]

NEWSROOM


MEDIA


NEWSLETTER

Geben Sie einfach Ihre E-Mail an abonnieren

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificari Romprest

ISO 9001  •  ISO 14001  •  OHSAS 18001  •  ISO/EC 27001  •  ISO 50001:2011


    Acest site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de cookie a romprest.ro click aici   


Web Intelligence by WebSEM Publicity Marketing Online WebSEM | Marketing Digital WebSistem