ANUNT PUBLICITAR - Romprest
Soins pour les tout autour de nous

ANUNT PUBLICITAR

09 decembrie 2011

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeste in oameni!

Axa prioritara 5 “Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.2. “Promovarea  sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”

“Cresterea ocuparii fortei de munca din zona rurala”

Contract nr. POSDRU/74/5.2./A/47386

 

S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. anunta declansarea achizitiei urmatoarelor servicii, prin procedura competitiva, conform instructiunilor de achizitie aprobate de AM POSDRU Instructiunea nr. 26/31.08.2010 privind efectuarea achizitiei publice necesare implementarii proiectelor finanatate prin POSDRU Anexa 1.

 

ANUNT PUBLICITAR

pentru

Lot 1 –„Achizitia de servicii de campanii de publicitate – realizarea si difuzarea unui clip video “, cod CPV 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate.

 

Lot 2 – “Achizitia de servicii de publicitate in presa scrisa” cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate.

 

          Compania Romprest Service SA va invita sa participati la procedura competitiva in vederea incheierii contractului de achizitie publica privind Lot 1 –„Achizitia de servicii de campanii de publicitate – realizarea si difuzarea unui clip video “, cod CPV 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate si Lot 2 – “Achizitia de servicii de publicitate in presa scrisa” cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate.

 

 

1.                  Obiectul contractului de achizitie publica:

Lot 1 –„Achizitia de servicii de campanii de publicitate – realizarea si difuzarea unui clip video “, cod CPV 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate.

Lot 2 – “Achizitia de servicii de publicitate in presa scrisa” cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate.

 

2.                  Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic;

3.                  Procedura aplicata: procedura competitiva, conform Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007- 2013., emisa de  Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea resurselor umane.

4.                  Sursa de finantare: contract finantat in cadrul proiectului “Cresterea ocuparii fortei de munca din zona rurala” din Fondul Social European si fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007 – 2013 Investeste in oameni,  precum si din fonduri proprii;

5.                  Perioada de valabilitatea a ofertei: 60 zile;

6.                  Valoarea estimata a contractului:  Lot 1: 192.944 lei;

                                                                    Lot 2: 147.056 lei

7.                  Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire va fi transmisa  prin e-mail in urma unei solicitari scrise - Scrisoare de intentie;

8.                  Adresa la care se vor depune ofertele: Compania Romprest Service S.A., B-dul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti;

9.                  Data limita pentru depunerea ofertelor: 28.12.2011 ora 12:00, la adresa mentionata la punctul 8;

10.              Informatii suplimentare inclusiv solicitari de clarificari pot fi obtinute la :

Persoana de contact: Monica Elena Pirvu

Telefon: 021.306.70.00.

Fax: 021.306.70.28.

11.              Datele de contact ale achizitorului:

B-dul Poligrafiei, nr. 1 C, et. 3,  cod postal 031704, Localitate: Bucuresti, Tara: Romania

Telefon: 021.306.70.00

 Fax:021.306.70.28

Adresa de internet:www.romprest.roConvocator 9 mai 2018

09 mai 2018

Romprest sustine Let's Do It Romania, si in 2011!

Let's Do It Romania!, campanie de curatenie generala la nivelul tarii, aflata la cea de-a doua editie in Romania, se doreste un succes la nivel national si in 2011. Comunitatea Let's Do It, World! a pornit de la iniţiativa Estoniei, ţara care a lansat in 2008 conceptul de curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. După Estonia şi alte ţări au preluat ideea, iar acţiunea s-a transformat intr-o adevărată mişcare socială. Peste 1 350 000 participanţi au luat parte la proiect în întreaga lume până în prezent: • Estonia (2008): 50.000 de voluntari – ţara de origine • Letonia: 50 000 (2008), 110 000 (2009), 150 000 (2010) • Lituania: 6000 (2008) 100 000 (2009) 200 000 (2010) • Portugalia (2010): 110 000 de voluntari • Slovenia (2010): 275 000 de voluntari • România (2010): 200 000 de voluntari • New Delhi, India (2010): 50 000 de voluntari • Kerala, India (2010 [...]

NEWSROOM


MEDIA


NEWSLETTER

Entrez votre email pour vous abonner à Romprest.ro

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificari Romprest

ISO 9001  •  ISO 14001  •  OHSAS 18001  •  ISO/EC 27001  •  ISO 50001:2011


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici