Soins pour les tout autour de nous

Posturi vacante București - Sediu Izbiceni

17 octombrie 2017

Romprest angajeaza!

Punct de lucru – str. Izbiceni nr. 117-119, Sector 1, Bucureşti

Referent reclamații la Divizia Salubritate

        Responsabilităţi:

 • Elaborează şi transmite adrese de răspuns pentru reclamații/petiții
 • Urmăreşte modul de soluționare a cazurilor gestionate şi ţine legătura cu petenţii

         Cerinţe:

 • Studii superioare juridice finalizate
 • Experienţă pe un post similar – minim un an
 • Foarte bune cunoștințe privind structura și conținutul limbii materne
 • Cunoştinţe foarte bune de operare PC (word – redactare corectă a documentelor; excel – mediu)

 

Șef echipă CCP la Divizia Salubritate – Departament Curățenie Căi Publice Sector 1

        Responsabilităţi:

 • Coordonează direct în teren activitatea utilajelor repartizate și a lucrătorilor
 • Conduce direct activitatea de salubrizare stradală, respectiv deszăpezire și combatere a poleiului pentru zonele repartizate
 • Repartizează sarcini zilnice echipelor aflate în subordine
 • Coordonează și organizează activitatea de transport și depozitare a deșeurilor colectate în zona de responsabilitate

         Cerinţe:

 • Studii medii
 • Experiența pe un post similar reprezintă avantaj

 

Tehnician CCP la Divizia Salubritate – Departament Curățenie Căi Publice Sector 1

         Responsabilităţi:

 • Organizează, coordonează și răspunde de activitatea de salubritate, de deszăpezire și combatere a poleiului, urmărind permanent reducerea costurilor și creșterea eficienței muncii
 • Organizeaza, coordoneaza si raspunde de realizarea activitatii de salubrizare stradala de catre personalul din subordine
 • Răspunde de repartizarea sarcinilor zilnice șefilor de echipă
 • Răspunde de organizarea, coordonarea și confirmarea activității autospecialelor care acționează în zona sa de responsabilitate

         Cerinţe:

 • Studii medii
 • Experiența pe un post similar reprezintă avantaj
 • Carnet de conducere – cat. B

 

Muncitori necalificați în domeniul salubrității pentru Sectorul 1 şi Sectorul 5

         Responsabilități:

 • Realizează corect şi la timp curăţenia căilor publice (măturat, spălat), deszăpezirea şi combaterea poleiului în zona repartizată sau de responsabilitate
 • Îndepărtează reziduurile solide de pe carosabil şi/sau trotuare cu ajutorul măturii, al periei şi al lopeţii
 • Asigură transportul şi depozitarea gunoiului colectat în urma activităţii de măturat în sacii de precolectare repartizaţi sau în containere stradale amplasate special în acest scop (colectare selectivă)
 • Realizează vidanjarea (golirea) coşurilor din zona repartizată

        Cerințe:

 • Studii generale
 • Fără experiență
 • Fără calificare

Dacă sunteși interesat:

 • Vă așteptăm la sediul din Str. Izbiceni, nr.117-119, sector 1, București
 • Sunați la numărul de telefon: 021/668.10.50
 • Trimiteți cv-ul la recrutare@romprest.ro 


Convocator

12 februarie 2018
 Consiliul de Administrație al Compania Romprest Service S.A., o societate pe acțiuni, înmatriculată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în București, Sector 1, str. B-dul Poligrafiei, nr. 1C, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3673/2011, cod unic de înregistrare 13788556 (denumită în continuare “Societatea” sau „Romprest”), reprezentat de Bogdan Adimi, în calitate de VicePreședinte, conform art. 10.6 al Actului Constitutiv al Societății și prevederilor legale în vigoare, prin prezenta, convoacă acționarii: DETACO LTD, (denumită și “Detaco”) persoană juridică înregistrată în Canada, cu sediul social în 247-925 Boul De Maisonneuve O Montreal Quebec H3A0A5, înregistrată cu nr. 1168291178, deţinătoare a 42,6916% din capitalul social al Societăţii şi din cota de participare la [...]

Romprest sustine Let's Do It Romania, si in 2011!

Let's Do It Romania!, campanie de curatenie generala la nivelul tarii, aflata la cea de-a doua editie in Romania, se doreste un succes la nivel national si in 2011. Comunitatea Let's Do It, World! a pornit de la iniţiativa Estoniei, ţara care a lansat in 2008 conceptul de curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. După Estonia şi alte ţări au preluat ideea, iar acţiunea s-a transformat intr-o adevărată mişcare socială. Peste 1 350 000 participanţi au luat parte la proiect în întreaga lume până în prezent: • Estonia (2008): 50.000 de voluntari – ţara de origine • Letonia: 50 000 (2008), 110 000 (2009), 150 000 (2010) • Lituania: 6000 (2008) 100 000 (2009) 200 000 (2010) • Portugalia (2010): 110 000 de voluntari • Slovenia (2010): 275 000 de voluntari • România (2010): 200 000 de voluntari • New Delhi, India (2010): 50 000 de voluntari • Kerala, India (2010 [...]

NEWSROOM


MEDIA


NEWSLETTER

Entrez votre email pour vous abonner à Romprest.ro

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificari Romprest

ISO 9001  •  ISO 14001  •  OHSAS 18001  •  ISO/EC 27001  •  ISO 50001:2011


    Acest site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de cookie a romprest.ro click aici   


Web Intelligence by WebSEM Publicity Marketing Online WebSEM | Marketing Digital WebSistem