Grija pentru tot ce te înconjoară

Lumea ta? Curată!

 „LUMEA TA? CURATĂ!” iniţiativă educaţională naţională  
 
 „Lumea ta? Curată!” constituie punctul de pornire pentru a formă în rândul copiilor obiceiul de recuperare a deşeurilor de ambalaje reciclabile, atât la şcoală, cât şi acasă, valorizând astfel respectul acestora faţă de mediul înconjurător.
 
  Copiii vor deveni preocupaţi de problemă protecţiei mediului în toate situaţiile întâmpinate în viaţă de zi cu zi: pe stradă, în cartierul în care locuiesc, în parcuri, în zone turistice etc.
 
 Pentru a-i stimula pe copii, iniţiativa de educare ecologică "€œLumea ta? Curată!" cuprinde şi o componenţă competiţională, în care copiii au ocazia să îşi manifeste creativitatea într-o manieră originală, pe o tematică ecologică. Astfel, combinând cele două componente, mesajul campaniei va avea impact atât asupra copiilor, cât şi asupra părinţilor şi prietenilor acestora.  
 
 Programul este conceput astfel încât să răspundă la câteva întrebări simple pe care copiii le au despre procesul de reciclare:
 
   > Ce este gestionarea deşeurilor?
   > De ce este important să gestionăm deşeurile?
   > Când au început oamenii să recicleze?
   > Cum afectam fiecare dintre noi mediul înconjurător, dacă nu recuperăm deşeurile reciclabile?
   > Ce s-ar întâmplă dacă oamenii ar înceta să mai recicleze?
   > Ce se poate şi ce nu se poate recicla?
   > Pot fi unele deşeuri mai uşor reciclate decât altele?
   > Ce se poate obţine din materialele reciclate?
   > Cum este protejat mediul înconjurător dacă reciclăm?
   
  OBIECTIVE
   
    Principalul obiectiv al acestei campanii îl constituie educarea elevilor de clasă a IV-a pentru a le dezvoltă un comportament civic şi responsabil faţă de mediu, prin economisirea resurselor planetei, respectul faţă de arbori, plante, faţă de natură şi bogăţiile sale, abordând următoarele tematici:
   
    > Importanţa gestionării deşeurilor;
    > Procesul de valorificare a deşeurilor;   
    > Beneficiile valorificării deşeurilor;
    > Categoriile de deşeuri reciclabile;
    > Sfaturi utile pentru economisirea apei şi a energiei;
    > Cum să plantăm pentru a proteja mediul.
   
  Al doilea obiectiv, urmărit prin activităţile educaţionale şi competiţionale, este formarea obiceiului în rândul copiilor de a recupera materialele reciclabile atât la şcoală, cât şi în timpul liber, valorizând respectul acestora faţă de natură şi mediul înconjurător.
   
  Iniţiativa naţională de educare „Lumea ta? Curată!” se adresează în acelaşi timp şi părinţilor, atrăgându-le atenţia nu numai asupra importanţei reciclării, ci şi a rolului pe care îl au în educarea copiilor  în acest sens.
   
  AUDIENŢA
   
    > Peste 2.000 de elevi de clasă a IV-a din 38 de şcoli cu clase primare din Sectorul 1, Bucureşti
    > Părinţii copiilor şi colegii lor de şcoală
    > Mass-media
   
  PARTENERI
   
    > Ministerul Mediului
    > Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
    > Primăria Sectorului 1
    > Romprest aA€A“ firmă de salubritate din Sectorul 1
    > Companiile Lafarge România şi Smithfield România   
    >  Prin gestionarea deseurilor 
    > Când au început oamenii să recicleze?
    > Cum afectam fiecare dintre noi mediul înconjurător, dacă nu recuperăm deşeurile reciclabile?
    > Ce s-ar întâmplă dacă oamenii ar înceta să mai recicleze?
    > Ce se poate şi ce nu se poate recicla?
    > Pot fi unele deşeuri mai uşor reciclate decât altele?
    > Ce se poate obţine din materialele reciclate?
    > Cum este protejat mediul înconjurător dacă reciclăm?
 

STRATEGIE ŞI IMPLEMENTARE
 
 Iniţiativa naţională de educare ecologică „Lumea ta? Curată!” cuprinde atât activităţi de informare şi educare, cât şi activităţi practice şi competiţionale adresate elevilor şi şcolilor cuprinse în program.
 
 1.Activităţi de informare şi educare -  în care elevii sunt familiarizaţi cu subiectul gestionarii şi reciclării deşeurilor, utilizând că principale instrumente de informare cartea „Lumea ta? Curată!” şi platformă de comunicare on-line www.lumeatacurata.ro.
 
 2. Activităţi creative şi competiţionale pentru elevii şi şcolile implicate în campania de educare. Toate aceste activităţi au rolul de a stimula şi motiva copiii şi şcolile să se implice în activităţi de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile şi, totodată, în promovarea unui comportament responsabil în acest sens.
 
 1. ETAPĂ EDUCAŢIONALĂ
 
    1.1 Lecţii educaţionale în şcoli, bazate pe următorul set de materiale:
 
       > Cartea „Lumea ta? Curată!” -  structură:
 
     o 10 lecţii sub formă unei benzi desenate - o poveste despre procesul reciclării şi importantă acestuia, pe înţelesul copiilor
     o informaţii utile despre:
 
     -gestionarea deşeurilor de ambalaje
     -importantă procesului de reciclare, ce şi cum putem recicla
     -Co-incinerare
     -cum recuperăm, reciclăm şi valorificăm hârtia, plasticul, sticlă, aluminiul, oţelul
     -reciclarea aparatelor electrice, electronice şi electrocasnice
     -importantă utilizării becurilor ecologice şi reciclarea acestora
     -reciclarea telefoanelor mobile
     -sfaturi utile pentru protecţia mediului (economisirea apei şi energiei)
     -jocuri, cuvinte încrucişate, ghicitori
 
     >Afişe educaţionale - care invită toţi elevii să colecteze selectiv deşeurile de hârtie şi plastic în tomberoanele special amplasate la şcoală.
 
   1.2 Lecţii deschise
 
 Iniţiativă „Lumea ta? Curată!” va fi prezenţa în şcoli şi prin organizarea de lecţii deschise în cadrul cărora invitaţii vor prezenţa aspecte legate de protecţia mediului înconjurător.
 
   2. ACTIVITĂŢI CREATIVE ŞI COMPETIŢIONALE
 
 În cadrul iniţiativei naţionale „Lumea ta? Curată!” au fost lansate mai multe activităţi competiţionale, având că obiectiv creşterea gradului de conştientizare în rândul copiilor a importanţei colectării selective şi reciclării deşeurilor, precum şi a rolului pe care fiecare dintre ei îl are în protecţia mediului printr-un astfel de comportament responsabil. Totodată, prin aceste activităţi se urmăreşte formarea obiceiului de a colectă selectiv deşeurile reciclabile atât la şcoală, cât şi acasă.
 
 Activităţi competiţionale:
 
     > Colectarea selectivă a deşeurilor în şcoli;
     > Concurs de obiecte / machete din materiale reciclabile
     > Concursul de compuneri pe teme ecologice.  

   2.1 Concursul de obiecte realizate din materiale reciclabile :
 
     > Concursul este adresat tuturor elevilor de clasă a IV-a participanţi la program;
     > Obiectul concursului - realizarea de obiecte din materiale recilabile;
     > La nivelul fiecărei şcoli va fi desemnat câte un obiect câştigător, care va fi premiat;
     > La nivelul sectorului 3 vor fi desemnate câte 3 obiecte câştigatoare (locurile I, ÎI, III);
     > Criteriile de selecţie: folosirea mai multor tipuri de materiale reciclabile, creativitatea;
     > În fiecare şcoală vor fi amenajate expoziţii cu obiectele realizate. Primele 3 obiecte câştigatoare din fiecare şcoală vor participă la expoziţia finală şi ceremonia de premiere a câştigătorilor la nivel de sector, organizată în iunie 2010.
 
 Premii:
 
     > Diplome de Merit şi premii pentru câstigatorii pe şcoală (câte un tricou cu siglă programului), plus premii pentru învăţătorii acestora;
     > Trofeul „Lumea ta? Curată!”, Diplome de Excelentă şi premii pentru câstigatorii concursului pe sector şi învăţătorii acestora (locurile I, ÎI, III).
 
    2.2 Concursul de compuneri pe teme ecologice:
 
     > Concursul este adresat tuturor elevilor de clasă a IV-a participanţi la program;
     > Obiectul concursului - redactarea de compuneri ilustrate cu desene, pe teme ecologice;
     > Copii pot înscrie compunerile direct pe site-ul www.lumeatacurata.ro, secţiunea Concurs Eco;
     > În fiecare luna va fi desemnată o compunere câştigatoare pe bază următoarelor criterii: originalitate, gradul de înţelegere a noţiunilor de protecţia mediului utilizate.
 
    2.3 Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile în şcoli
 
     > Se realizează în fiecare şcolă inclusă în program, în parteneriat cu Romprest, în perioadă octombrie - iunie 2010.
     > Operatorul de salubritate a amplasat în cele 38 de şcoli din sectorul 1 tomberoane distincte pentru deşeurile reciclabile (hârtie, plastic) şi colectează periodic aceste deşeuri, ţinând evidenţa lor cantitativă şi pe tipuri de deşeuri.
     > Şcolile care implementează sistemul de colectare selectivă intră într-o competiţie anuală, la finalul căreia, primele trei şcoli, care au colectat selectiv cele mai mari cantităţi de deşeuri, vor primi trofeul „Lumea ta? Curată!” şi produse de curăţenie din partea firmei Romprest.

logo-ltc_kxfm.jpg


Romprest caută colaboratori pentru deszăpezire perioada 2018-2019

14 noiembrie 2018

Compania Romprest Service S.A. caută colaboratori care dispun de utilaje de deszăpezire în vederea închirierii pentru perioada de iarnă 2018-2019.

Pentru detalii, relații la telefon: 0756 05 34 72 - Vlad Ciocan sau pe adresa de e-mail: comercial@romprest.ro

Anunt

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA aduce la cunostința colaboratorilor și clienților săi că Divizia Salubritate si Biroul Vanzari (contractare) isi desfasoara activitatea in sediul din Bdul. Poligrafiei nr.1C, sector 1, Bucuresti (Cladirea Ana Holding, acces prin parcarea hotelului Crowne Plaza).

Telefoane de contact

Tel: +4 021.668.1050/ 1084/ 1087

+4 021.206.3600/ 3699

Fax: +4 021.206.3626
+4 021.206.3628

Call Center: 021 9460

E-mail: secretariat.salubritate@romprest.ro


NEWSROOM


MEDIA

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificari Romprest

ISO 9001  •  ISO 14001  •  OHSAS 18001  •  ISO/EC 27001  •  ISO 50001:2011


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici