Grija pentru tot ce te înconjoară

Conferinta de presa - Lansarea Proiectului Angajati Calificati

31 ianuarie 2012

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

                                                                              

                                              Comunicat de presă

 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin:

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013          

„Investeşte în Oameni”

POSDRU/108/2.3/G/79230

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.3. „Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”

Titlul proiectului: „Angajaţi calificaţi”

           

COMPANIA ROMPREST Service S.A. lansează proiectul „Angajaţi calificaţi” - Proiect POSDRU/108/2.3/G/79230, cofinanţat din Fondul Social European. În cadrul proiectului, care are un buget total de 2.087.730,00 Lei, vor fi calificaţi şi recalificaţi 300 angajaţi, în perioada ianuarie 2012 – aprilie 2013.

 

Romprest aduce un aport foarte mare în evoluţia propriilor angajaţi,  prin experienţa vastă în implementarea activităţilor şi proiectelor care necesită şi propun calificarea şi recalificarea salariaţilor, prin formarea profesională continuă, dar şi în validarea şi certificarea în cadrul centrului propriu autorizat de evaluare şi certificare, a competenţelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele formale şi certificarea competenţelor dobândite în cadrul programelor FPC.

 

Deţinând autorizaţii de formare profesională pentru trei calificări profesionale – lucrător utilaje specializate pentru salubrizare, agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie şi agent de curăţare clădiri şi mijloace de transport -  S.C.Compania Romprest Service S.A., oferă oportunitatea de calificare şi recalificare unui grup ţintă din mediul rural şi urban de 300 persoane prin cofinanţarea obţinută în cadrul POSDRU 2007 – 2013, conform contractului de finanţare nr. POSDRU/108/2.3/G/79230  încheiat în data de 27 decembrie 2011 între OIPOSDRU CNDIPT (cndiptoiposdru@tvet.ro) şi Compania Romprest Service SA.

 

”Într-o piaţă locală a muncii care se confruntă cu un deficit de personal calificat şi cu un nivel scăzut al performanţei economice, proiectul propus aduce beneficii pentru ambele părţi: angajaţii sunt informaţi şi conştientizează importanţa participării la programe de calificare şi recalificare, se bucură de accesul gratuit la cursuri de formare profesională la locul de muncă şi sunt motivaţi prin schimbarea perspectivelor oferite de noile calificări dobândite, iar societatea obţine prin ridicarea continuă a gradului de calificare a angajaţilor, îmbunătăţirea adaptabilităţii acestora, cresterea nivelului de cunoştinţe şi competenţe, dobândirea de către aceştia a unor deprinderi şi abilităţi care duc la ridicarea productivităţii muncii şi calităţii la locul de muncă”, declară Dna Elena Barabancea, în calitate de Manager de Proiect.

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competivităţii economice, prin activităţi destinate calificării şi recalificării angajaţilor, obţinând, astfel, o creştere a nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.

 

Obiectivele specifice ale proiectului: Furnizare de cursuri de calificare şi recalificare a angajaţilor în vederea obţinerii de către aceştia a unei calificări complete; acordare de facilităţi pentru angajaţii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare; sprijinirea angajaţilor prin furnizarea de servicii de conştientizare, informare şi consiliere în carieră; acordare de sprijin şi stimulente angajaţilor în vederea participării la FPC.

Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2012 – aprilie 2013 (16 luni) şi are un buget total de 2.087.730,00  Lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este 1.983.134,00 Lei şi 104.596,00 Lei reprezintă contribuţia eligibilă a beneficiarului.

 

S.C. Compania Romprest Service S.A

Bd. Poligrafiei, Nr.1C, Etaj 3, Sector 1, Bucuresti

                                             Tel: +4 021 306 7000; Fax: +4 021 306 7028

                                                        E-mail: office@romprest.ro

                                                                    www.romprest.ro

 

 

 

dsc09034_br85.jpg


Romprest sustine Let's Do It Romania, si in 2011!

Let's Do It Romania!, campanie de curatenie generala la nivelul tarii, aflata la cea de-a doua editie in Romania, se doreste un succes la nivel national si in 2011. Comunitatea Let's Do It, World! a pornit de la iniţiativa Estoniei, ţara care a lansat in 2008 conceptul de curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. După Estonia şi alte ţări au preluat ideea, iar acţiunea s-a transformat intr-o adevărată mişcare socială. Peste 1 350 000 participanţi au luat parte la proiect în întreaga lume până în prezent: • Estonia (2008): 50.000 de voluntari – ţara de origine • Letonia: 50 000 (2008), 110 000 (2009), 150 000 (2010) • Lituania: 6000 (2008) 100 000 (2009) 200 000 (2010) • Portugalia (2010): 110 000 de voluntari • Slovenia (2010): 275 000 de voluntari • România (2010): 200 000 de voluntari • New Delhi, India (2010): 50 000 de voluntari • Kerala, India (2010 [...]

Posturi vacante București - Sediu Izbiceni

17 octombrie 2017
Romprest angajeaza! Punct de lucru – str. Izbiceni nr. 117-119, Sector 1, Bucureşti Referent reclamații la Divizia Salubritate         Responsabilităţi: Elaborează şi transmite adrese de răspuns pentru reclamații/petiții Urmăreşte modul de soluționare a cazurilor gestionate şi ţine legătura cu petenţii          Cerinţe: Studii superioare juridice finalizate Experienţă pe un post similar – minim un an Foarte bune cunoștințe privind structura și conținutul limbii materne Cunoştinţe foarte bune de operare PC (word – redactare corectă a documentelor; excel – mediu)   Șef echipă CCP la Divizia Salubritate – Departament Curățenie Căi Publice Sector 1         Responsabilităţi: Coordonează direct în teren activitatea utilajelor repartizate și a lucrătorilor Conduce direct activitatea de [...]

Anunt

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA aduce la cunostința colaboratorilor și clienților săi că Divizia Salubritate si Biroul Vanzari (contractare) isi desfasoara activitatea in sediul din Bdul. Poligrafiei nr.1C, sector 1, Bucuresti (Cladirea Ana Holding, acces prin parcarea hotelului Crowne Plaza).

Telefoane de contact

Tel: +4 021.668.1050/ 1084/ 1087

+4 021.206.3600/ 3699

Fax: +4 021.206.3626
+4 021.206.3628

Call Center: 021 9460

E-mail: secretariat.salubritate@romprest.ro


NEWSROOM


MEDIA

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificări ROMPREST

ISO 9001:2015  •  ISO 14001:2015  •  ISO/IEC 27001:2018  •  ISO 45001:2018


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici   


Politica de confidentialitate | NOTĂ DE INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Politica Responsabil cu datele cu caracter personal site | Procedura modificare date cu caracter personal site
Procedura procesare cereri GDPR site

ANSPDSC | Protectia Consumatorului


Web Intelligence by WebSEM Publicity Marketing Online WebSEM | Marketing Digital WebSistem.ro | SEO Unicweb.ro