Grija pentru tot ce te înconjoară

Convocator

21 noiembrie 2017

 Consiliul de Administrație al Compania Romprest Service S.A., o societate pe acțiuni,înmatriculată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în București, Sector 1, str. B-dul Poligrafiei, nr. 1C, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3673/2011, cod unic de înregistrare 13788556 (denumită în continuare Societateasau Romprest), reprezentat de Bogdan Adimi, în calitate de VicePreședinte,

conform art. 10.6 al Actului Constitutiv al Societății, prevederilor legale în vigoare, Deciziei Consiliului de Administrație din data de 17.11.2017 și Adresei nr. 7155/21.11.2017 transmisa de catre acționarul Premium Management SRL, în termenul legal de completare al Convocatorului,

prin prezenta convoacă acționarii:

1.           DETACO LTD(denumită șiDetaco”) persoană juridică înregistrată în Canada, cu sediul social în 247-925 Boul De Maisonneuve O Montreal Quebec H3A0A5, înregistrată cu nr. 1168291178, deţinătoare a 42,6916% din capitalul social al Societăţii şi din cota de participare la beneficii şi pierderi;

2.           EUROPREST INVEST S.R.L.,(denumită șEuroprest) o societate înfiinţată în conformitate cu legea română, având sediul în Bucureşti Sectorul 1, Strada NISIPARI, Nr. 27, CAMERA 1, Etaj 1, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/11228/2013, Cod Unic de Înregistrare nr. 32223949, deţinătoare a 30% din capitalul social al Societăţii şi din cota de participare la beneficii şi pierderi;

3.           PREMIUM MANAGEMENT TEAM S.R.L., (denumită șPremiumo societate înfiinţată în conformitate cu legea română, având sediul în Str. Biharia nr. 67-77, Corp B, et. 1, cam. 9, Sector 1, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/1624/2012, Cod Unic de Înregistrare nr. 29769941, deţinătoare a 13.7641% din capitalul social al Societăţii şi din cota de participare la beneficii şi pierderi;

4.           COMPANIA NAŢIONALĂ AEROPORTURI BUCUREŞTI S.A. (denumită șCNAB), persoană juridică română, cu sediul în Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, Jud. Ilfov, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/401/2010, Cod Unic de Înregistrare nr. 26490194, deţinătoare a 10% din capitalul social al Societăţii şi din cota de participare la beneficii şi pierderi

5.           FIRSTCOM LLC(denumită șiFirstcom) persoana juridică, înregistrată în SUA, cu sediul social în828 Lane Allen Road, Suite 219, Lexington, KY 40504, Kentucky, înregistrată cu nr. 0538090, deţinătoare a3,5443% din capitalul social al Societăţii şi din cota de participare la beneficii şi pierderi

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare Adunarea), în data de 20.12.2017, la ora 11.00 a.m., la sediul Societății, având următoarea Ordine de zi:

1.           Având în vedere solicitările CNAB exprimate prin Adresele nr. 6598/19.10.2017 și 6341/04.10.2017, suspunem votului AGOA revocarea din funcția de Administrator Romprest a dlui. Viorel Tănase, cetățean român, născut in Mun. București Sect.1, la data de 24.02.1960, cu domiciliul în Mun. București, Sector 1, bld. Aerogării nr. 38A, et. 7, ap. 46, având CI seria RZ nr. 008864 emisă de SPCEP Sector 1, la data de 14.03.2017, valabil până la 24.02.2077, CNP 1600224400181 și numirea în aceeași calitate a dlui. Laurențiu Matache (Director Direcția Tehnică șiÎntreținere din cadrul CNAB). Menționăm că datele de identificare alei dlui. Matache vor fi menționate în Procesul Verbal de Ședință AGOA. Atribuțiile acestuia vor fi aceleași cu cele deținute de dl. Tănase în prezent.

2.           Aprobarea prelungirii mandatelor tuturor administratorilor societatii, membrii ai Consiliului de Administratie, cu efecte începând de la data de 05.04.2018 în condițiile Actului Constitutiv al Societatii.

În situația în care la data convocării nu se va putea obține cvorumul de întrunire al Adunării, se reconvoacă Acționarii pentru data de 21.12.2017, ora 11.00, la aceeași locație.

 Romprest sustine Let's Do It Romania, si in 2011!

Let's Do It Romania!, campanie de curatenie generala la nivelul tarii, aflata la cea de-a doua editie in Romania, se doreste un succes la nivel national si in 2011. Comunitatea Let's Do It, World! a pornit de la iniţiativa Estoniei, ţara care a lansat in 2008 conceptul de curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. După Estonia şi alte ţări au preluat ideea, iar acţiunea s-a transformat intr-o adevărată mişcare socială. Peste 1 350 000 participanţi au luat parte la proiect în întreaga lume până în prezent: • Estonia (2008): 50.000 de voluntari – ţara de origine • Letonia: 50 000 (2008), 110 000 (2009), 150 000 (2010) • Lituania: 6000 (2008) 100 000 (2009) 200 000 (2010) • Portugalia (2010): 110 000 de voluntari • Slovenia (2010): 275 000 de voluntari • România (2010): 200 000 de voluntari • New Delhi, India (2010): 50 000 de voluntari • Kerala, India (2010 [...]

Romprest caută colaboratori pentru deszăpezire perioada 2018-2019

14 noiembrie 2018

Compania Romprest Service S.A. caută colaboratori care dispun de utilaje de deszăpezire în vederea închirierii pentru perioada de iarnă 2018-2019.

Pentru detalii, relații la telefon: 0756 05 34 72 - Vlad Ciocan sau pe adresa de e-mail: comercial@romprest.ro

Anunt

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA aduce la cunostința colaboratorilor și clienților săi că Divizia Salubritate si Biroul Vanzari (contractare) isi desfasoara activitatea in sediul din Bdul. Poligrafiei nr.1C, sector 1, Bucuresti (Cladirea Ana Holding, acces prin parcarea hotelului Crowne Plaza).

Telefoane de contact

Tel: +4 021.668.1050/ 1084/ 1087

+4 021.206.3600/ 3699

Fax: +4 021.206.3626
+4 021.206.3628

Call Center: 021 9460

E-mail: secretariat.salubritate@romprest.ro


NEWSROOM


MEDIA

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificari Romprest

ISO 9001  •  ISO 14001  •  OHSAS 18001  •  ISO/EC 27001  •  ISO 50001:2011


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici