Grija pentru tot ce te înconjoară

Convocator

27 februarie 2018

Consiliul de Administrație al Compania Romprest Service S.A., o societate pe acțiuni, înmatriculată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în București, Sector 1, str. B-dul Poligrafiei, nr. 1C, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3673/2011, cod unic de înregistrare 13788556 (denumită în continuare “Societatea” sau „Romprest”), reprezentat de Bogdan Adimi, în calitate de VicePreședinte, conform art. 10.6 al Actului Constitutiv al Societății și prevederilor legale în vigoare, prin prezenta, convoacă acționarii:

1. DETACO LTD, (denumită și “Detaco”) persoană juridică înregistrată în Canada, cu sediul social în 247-925 Boul De Maisonneuve O Montreal Quebec H3A0A5, înregistrată cu nr. 1168291178, deţinătoare a 42,6916% din capitalul social al Societăţii şi din cota de participare la beneficii şi pierderi;
2. EUROPREST INVEST S.R.L., (denumită și „Europrest”) o societate înfiinţată în conformitate cu legea română, având sediul în Bucureşti Sectorul 1, Strada NISIPARI, Nr. 27, CAMERA 1, Etaj 1, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/11228/2013, Cod Unic de Înregistrare nr. 32223949, deţinătoare a 30% din capitalul social al Societăţii şi din cota de participare la beneficii şi pierderi;
3. PREMIUM MANAGEMENT TEAM S.R.L., (denumită și „Premium”) o societate înfiinţată în conformitate cu legea română, având sediul în Str. Biharia nr. 67-77, Corp B, et. 1, cam. 9, Sector 1, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/1624/2012, Cod Unic de Înregistrare nr. 29769941, deţinătoare a 13.7641% din capitalul social al Societăţii şi din cota de participare la beneficii şi pierderi;
4. COMPANIA NAŢIONALĂ AEROPORTURI BUCUREŞTI S.A. (denumită și “CNAB”), persoană juridică română, cu sediul în Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, Jud. Ilfov, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/401/2010, Cod Unic de Înregistrare nr. 26490194, deţinătoare a 10% din capitalul social al Societăţii şi din cota de participare la beneficii şi pierderi
5. FIRSTCOM LLC, (denumită și „Firstcom”) persoana juridică, înregistrată în SUA, cu sediul social în 828 Lane Allen Road, Suite 219, Lexington, KY 40504, Kentucky, înregistrată cu nr. 0538090, deţinătoare a 3,5443% din capitalul social al Societăţii şi din cota de participare la beneficii şi pierderi
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare “Adunarea”), în data de 15.03.2018, la ora 11.00, la sediul Societății, având următoarea Ordine de zi:
1. Numirea dlui. COMAN Victor-Viorel, cetatean roman, nascut la data de 24.03.1961, in Com. Bezdead, jud. Dambovita, domiciliat in Mun. Bucuresti, Calea Calarasi nr. 180, bl. 61, sc.2, et.3, ap.41, Sector 3, posesor al CI seria RX nr. 680840, emisa de SPCEP Sector 3 la data de 17.03.2015, cu valabilitate pana la data de 24.03.2025, CNP 1610324400042, in functia de Administrator-Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandate de (patru) ani, cu incepere de la data prezentei hotarari.
2. Stabilirea pentru exercitiul in curs, in favoarea dlui. COMAN Victor – Viorel, a unei remuneratii lunare nete in cuantum de 11.000, 00 (unsprezecemii) EURO, platibil in lei, la cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei pentru data platii.
3. Avand in vedere Demisia dlui. Matache Laurentiu, depusa la registratura Romprest in data de 09.02.2018, cu aplicabilitate începând cu data de 09.02.2018, se informează AGOA cu privire la vacanța funcției de administrator numit la propunerea acționarului CNAB și se supune la vot descărcarea de gestiune a acestuia.
4. Avand in vedere Adresa nr. 1027/27.02.2018 (anexata) se supune la vot numirea unui nou administrator pentru completarea locului vacant in persoana domnului Gabriel Stoe, domiciliat in Municipiul Bucuresti, str. Pescarilor nr. 11, bl. 36, sc.A, et.2, ap.11, Sector 2, nascut in Mun. Craiova, jud. Dolj, fiul lui Nicolae si Nicolita, avand CI seria RR nr. 538644, eliberata de SPCEP S2 biroul nr. 2, la data de 01.09.2008, valabila pana la 29.11.2018, CNP 1731129163232, angajat al CNAB. Durata mandatului administratorului nou numit va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau, dl. Laurentiu Matache, respectiv pana la data de 21.12.2021.
 
În situația în care la data convocării nu se va putea obține cvorumul de întrunire al Adunării, se reconvoacă Acționarii pentru data de 22.03.2018, ora 11.00, la aceeași locație.
 
 


Romprest sustine Let's Do It Romania, si in 2011!

Let's Do It Romania!, campanie de curatenie generala la nivelul tarii, aflata la cea de-a doua editie in Romania, se doreste un succes la nivel national si in 2011. Comunitatea Let's Do It, World! a pornit de la iniţiativa Estoniei, ţara care a lansat in 2008 conceptul de curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. După Estonia şi alte ţări au preluat ideea, iar acţiunea s-a transformat intr-o adevărată mişcare socială. Peste 1 350 000 participanţi au luat parte la proiect în întreaga lume până în prezent: • Estonia (2008): 50.000 de voluntari – ţara de origine • Letonia: 50 000 (2008), 110 000 (2009), 150 000 (2010) • Lituania: 6000 (2008) 100 000 (2009) 200 000 (2010) • Portugalia (2010): 110 000 de voluntari • Slovenia (2010): 275 000 de voluntari • România (2010): 200 000 de voluntari • New Delhi, India (2010): 50 000 de voluntari • Kerala, India (2010 [...]

Romprest caută colaboratori pentru deszăpezire perioada 2018-2019

14 noiembrie 2018

Compania Romprest Service S.A. caută colaboratori care dispun de utilaje de deszăpezire în vederea închirierii pentru perioada de iarnă 2018-2019.

Pentru detalii, relații la telefon: 0756 05 34 72 - Vlad Ciocan sau pe adresa de e-mail: comercial@romprest.ro

Anunt

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA aduce la cunostința colaboratorilor și clienților săi că Divizia Salubritate si Biroul Vanzari (contractare) isi desfasoara activitatea in sediul din Bdul. Poligrafiei nr.1C, sector 1, Bucuresti (Cladirea Ana Holding, acces prin parcarea hotelului Crowne Plaza).

Telefoane de contact

Tel: +4 021.668.1050/ 1084/ 1087

+4 021.206.3600/ 3699

Fax: +4 021.206.3626
+4 021.206.3628

Call Center: 021 9460

E-mail: secretariat.salubritate@romprest.ro


NEWSROOM


MEDIA

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificari Romprest

ISO 9001  •  ISO 14001  •  OHSAS 18001  •  ISO/EC 27001  •  ISO 50001:2011


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici