Soins pour les tout autour de nous

Cresterea ocuparii fortei de munca in zona rurala

14 septembrie 2010

 

    

        Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

                                       „Investeste in Oameni!”

                                         POSDRU/74/5.2/A/47386

 

          Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

          Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

      

         COMPANIA ROMPREST SERVICE SA acţionează permanent pentru dezvoltarea şi integrarea tuturor categoriilor de populaţie în activităţi ce duc la ridicarea gradului de avansare şi cunoaştere, prin oferirea de posturi de muncă în cadrul companiei. Acest demers al societatii este susţinut de co-finanţarea obţinută în cadrul POSDRU 2007 – 2013, conform contractului de finanţare nr. POSDRU/74/5.2/A/47386 încheiat în data de 07 iulie 2010 între AMPOSDRU (www.fseromania.ro) şi Compania Romprest Service SA.

 

         Obiectivul general al proiectului vizează creşterea ocupării forţei de muncă din zona rurală cu efect pozitiv pe termen lung.

 

        Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-         Angajarea unui număr de 800 de persoane defavorizate şi extrem de defavorizate din mediul rural;

-         O mai bună integrare socială a personelor defavorizate din mediul rural;

-         Integrarea în muncă a persoanelor defavorizate de etnie romă;

-         Micşorarea ratei somajului;

-         Creşterea calităţii vieţii;

-         Trecerea de la o agricultură de subzistenţă la o viaţă activă ocupaţional.

        Durata proiectului: Proiectul se derulează în perioada septembrie 2010 – august 2012.  

        Valoarea proiectului: 17.000.000 Lei.

           Orientarea Companiei Romprest Service SA către mediul rural vine în întâmpinarea promovării mobilităţii ocupaţionale şi geografice a forţei de muncă  din zonele rurale, beneficiind astfel de toate oportunităţile de ocupare existente, în vederea creşterii coeziunii regionale, pentru îmbunătaţirea mediului înconjurător şi a stării de sănătate a populaţiei în mediul rural, cu scopul de a-i creşte motivaţia, disponibilitatea şi oportunităţile de participare pe piaţa muncii, oferind astfel sprijin pentru ceilalţi membrii de familie. Datorită lipsei de calificare, grupul ţintă nu are acces la locuri de muncă în industrie sau servicii. Acest segment de populaţie din zona rurală trăieşte în condiţii social economice precare, având un nivel scăzut de educaţie şi incluziune socială.

          Prin angajarea celor 800 de persoane necalificate în cadrul POSDRU 2007 – 2013, Romprest urmăreşte investirea în personal, promovând astfel oportunităţi pentru integrarea socială a persoanelor defavorizate, în special a celor de etnie romă. În selectarea participanţilor se va respecta principiul egalităţii de şanse, nerealizându-se nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, origine, categorie socială, convingeri, orientare sexuală, vârstă, boală cronică necontagioasă, infectare HIV.

 

                                                                    Contact:

                                                                  Alina Vaduva

                                                           Director Resurse Umane:

                                                   SC Compania Romprest Service SA

                                                           Tel: +4 021 306 7000

                                                        Mail: alina.vaduva@romprest.ro

                                                                                                       

 

panou-romprest_l8jw.jpg


Romprest sustine Let's Do It Romania, si in 2011!

Let's Do It Romania!, campanie de curatenie generala la nivelul tarii, aflata la cea de-a doua editie in Romania, se doreste un succes la nivel national si in 2011. Comunitatea Let's Do It, World! a pornit de la iniţiativa Estoniei, ţara care a lansat in 2008 conceptul de curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. După Estonia şi alte ţări au preluat ideea, iar acţiunea s-a transformat intr-o adevărată mişcare socială. Peste 1 350 000 participanţi au luat parte la proiect în întreaga lume până în prezent: • Estonia (2008): 50.000 de voluntari – ţara de origine • Letonia: 50 000 (2008), 110 000 (2009), 150 000 (2010) • Lituania: 6000 (2008) 100 000 (2009) 200 000 (2010) • Portugalia (2010): 110 000 de voluntari • Slovenia (2010): 275 000 de voluntari • România (2010): 200 000 de voluntari • New Delhi, India (2010): 50 000 de voluntari • Kerala, India (2010 [...]

Romprest caută colaboratori pentru deszăpezire perioada 2018-2019

14 noiembrie 2018

Compania Romprest Service S.A. caută colaboratori care dispun de utilaje de deszăpezire în vederea închirierii pentru perioada de iarnă 2018-2019.

Pentru detalii, relații la telefon: 0756 05 34 72 - Vlad Ciocan sau pe adresa de e-mail: comercial@romprest.ro

Anunt

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA aduce la cunostința colaboratorilor și clienților săi că Divizia Salubritate si Biroul Vanzari (contractare) isi desfasoara activitatea in sediul din Bdul. Poligrafiei nr.1C, sector 1, Bucuresti (Cladirea Ana Holding, acces prin parcarea hotelului Crowne Plaza).

Telefoane de contact

Tel: +4 021.668.1050/ 1084/ 1087

+4 021.206.3600/ 3699

Fax: +4 021.206.3626
+4 021.206.3628

Call Center: 021 9460

E-mail: secretariat.salubritate@romprest.ro


NEWSROOM


MEDIA

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificari Romprest

ISO 9001  •  ISO 14001  •  OHSAS 18001  •  ISO/EC 27001  •  ISO 50001:2011


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici