Grija pentru tot ce te înconjoară

Finalizare Proiect Angajaţi calificaţi

26 aprilie 2013

 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

 

Comunicat de presa

                              26 aprilie 2013

 

  

Finalizare Proiect Angajaţi calificaţi

 

 

 Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin:

Programul Operational Sectorial pentru dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

„Investeşte în Oameni”

POSDRU/108/2.3/G/79230

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.3. „Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”

Tilul proiectului: „Angajati calificati”

 

            S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. anunţă finalizarea cu succes a proiectului „ANGAJAŢI CALIFICAŢI”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeste in Oameni”, în baza contractului de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79230 încheiat cu OIPOSDRU CNDIPT (cndiptoiposdru@tvet.ro), în cadrul conferinţei de presă organizată în data de 26 aprilie 2013, ora 11.00 la sediul Ana Holding.

 

Implementarea proiectului s-a realizat în perioada ianuarie 2012 – aprilie 2013.

 

Valoarea proiectului a fost de 2.087.730,00  Lei.  

 

„Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii economice, prin activităţi destinate calificării şi recalificării angajaţilor, obţinând astfel o creştere a nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere, iar obiectivele specifice au constat în: furnizarea de cursuri de calificare şi recalificare a angajaţilor în vederea obţinerii de către aceştia a unei calificări complete, acordare de facilităţi pentru angajaţii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare, sprijinirea angajaţilor prin furnizarea de servicii de conştientizare, informare şi consiliere în carieră, acordare de sprijin şi stimulente angajaţilor în vederea participării la FPC”, declară Elena Barabancea, în calitate de Manager Proiect.

 

Pe o perioadă de 16 luni, în cadrul proiectului au fost desfăşurate 12 programe de calificare şi recalificare profesională şi au fost instruiţi 300 de angajaţi din cadrul a 6 societăţi.

 

Cursurile derulate au avut drept scop calificarea şi recalificarea în meseriile de agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport şi agent dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare.

La finalizarea cursurilor, absolvenţii au primit certificate de calificare acreditate de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

 

Prin implementarea acestui proiect au fost îndepliniţi toţi indicatorii prevăzuţi în contractul de finanţare:

1.      Numărul participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare) – 300 angajaţi (procent realizat 100%), din care femei 125.

2.      Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare – formare profesională continuă - 300 angajaţi (procent realizat 100%).

3.      Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă - 300 angajaţi (procent realizat 100%).

4.      Numărul de programe de calificare/recalificare autorizate – formare profesională continuă – 2 (realizat 2).

5.      Persoane participante la programe calificare – 250 angajaţi (realizat 100%).

6.      Persoane participante la programe recalificare – 50 angajaţi (realizat 100%).

7.      Seminarii de prezentare şi sustinere a beneficiilor individuale ale participantilor – 6 (realizat 6).

8.      Persoane sustinute prin subventii pentru participarea la programele de calificare şi recalificare – 300 (realizat 100%).

9.      Societati beneficiare de calificarea şi recalificarea prin sprijinul acordat angajatilor acestora – minim 3 (realizat 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. Compania Romprest Service S.A.

 

Tel:   +4 021 306 7000

Fax: +4 021 306 7028

E-mail: office@romprest.roRomprest sustine Let's Do It Romania, si in 2011!

Let's Do It Romania!, campanie de curatenie generala la nivelul tarii, aflata la cea de-a doua editie in Romania, se doreste un succes la nivel national si in 2011. Comunitatea Let's Do It, World! a pornit de la iniţiativa Estoniei, ţara care a lansat in 2008 conceptul de curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. După Estonia şi alte ţări au preluat ideea, iar acţiunea s-a transformat intr-o adevărată mişcare socială. Peste 1 350 000 participanţi au luat parte la proiect în întreaga lume până în prezent: • Estonia (2008): 50.000 de voluntari – ţara de origine • Letonia: 50 000 (2008), 110 000 (2009), 150 000 (2010) • Lituania: 6000 (2008) 100 000 (2009) 200 000 (2010) • Portugalia (2010): 110 000 de voluntari • Slovenia (2010): 275 000 de voluntari • România (2010): 200 000 de voluntari • New Delhi, India (2010): 50 000 de voluntari • Kerala, India (2010 [...]

Posturi vacante București - Sediu Izbiceni

17 octombrie 2017
Romprest angajeaza! Punct de lucru – str. Izbiceni nr. 117-119, Sector 1, Bucureşti Referent reclamații la Divizia Salubritate         Responsabilităţi: Elaborează şi transmite adrese de răspuns pentru reclamații/petiții Urmăreşte modul de soluționare a cazurilor gestionate şi ţine legătura cu petenţii          Cerinţe: Studii superioare juridice finalizate Experienţă pe un post similar – minim un an Foarte bune cunoștințe privind structura și conținutul limbii materne Cunoştinţe foarte bune de operare PC (word – redactare corectă a documentelor; excel – mediu)   Șef echipă CCP la Divizia Salubritate – Departament Curățenie Căi Publice Sector 1         Responsabilităţi: Coordonează direct în teren activitatea utilajelor repartizate și a lucrătorilor Conduce direct activitatea de [...]

Anunt

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA aduce la cunostința colaboratorilor și clienților săi că Divizia Salubritate si Biroul Vanzari (contractare) isi desfasoara activitatea in sediul din Bdul. Poligrafiei nr.1C, sector 1, Bucuresti (Cladirea Ana Holding, acces prin parcarea hotelului Crowne Plaza).

Telefoane de contact

Tel: +4 021.668.1050/ 1084/ 1087

+4 021.206.3600/ 3699

Fax: +4 021.206.3626
+4 021.206.3628

Call Center: 021 9460

E-mail: secretariat.salubritate@romprest.ro


NEWSROOM


MEDIA

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificări ROMPREST

ISO 9001:2015  •  ISO 14001:2015  •  ISO/IEC 27001:2018  •  ISO 45001:2018


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici   


Politica de confidentialitate | Politica Responsabil cu datele cu caracter personal site | Procedura modificare date cu caracter personal site
Procedura procesare cereri GDPR site

ANSPDSC | Protectia Consumatorului


Web Intelligence by WebSEM Publicity Marketing Online WebSEM | Marketing Digital WebSistem.ro | SEO Unicweb.ro