Grija pentru tot ce te înconjoară

Lansare Proiect Angajati Calificati

30 ianuarie 2012

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

Comunicat de presa
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin:
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
„Investeste in Oameni”
POSDRU/108/2.3/G/79230
Axa prioritara nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie 2.3. „Acces si participare la formare profesionala continua (FPC)”
Titlul proiectului: „Angajati calificati”

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. anunta organizarea conferintei de presa pentru lansarea proiectului „Angajati calificati”- Proiect POSDRU/108/2.3/G/79230, cofinantat din Fondul Social European, in data de 31 ianuarie 2012, ora 11.00 la sediul Ana Holding. Compania Romprest Service SA aduce un aport foarte mare in evolutia propriilor angajati, prin experienta vasta in implementarea activitatilor si proiectelor care necesita si propun calificarea si recalificarea salariatilor, prin formarea profesionala continua, dar si in validarea si certificarea in cadrul centrului propriu autorizat de evaluare si certificare, a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale si certificarea competentelor dobandite in cadrul programelor FPC.
Detinand autorizatii de formare profesionala pentru trei calificari profesionale, S.C.Compania Romprest Service S.A., ofera oportunitatea de calificare si recalificare unui grup tinta din mediul rural si urban de 300 persoane prin cofinanţarea obţinută în cadrul POSDRU 2007 – 2013, conform contractului de finanţare nr. POSDRU/108/2.3/G/79230 încheiat în data de 27 decembrie 2011 între OIPOSDRU CNDIPT (cndiptoiposdru@tvet.ro) şi Compania Romprest Service SA.
”Intr-o piata locala a muncii care se confrunta cu un deficit de personal calificat si cu un nivel scazut al performantei economice, proiectul propus aduce beneficii pentru ambele parti: angajatii sunt informati si constientizeaza importanta participarii la programe de calificare si recalificare, se bucura de accesul gratuit la cursuri de formare profesionala la locul de munca si sunt motivati prin schimbarea perspectivelor oferite de noile calificari dobandite, iar societatea obtine prin ridicarea continua a gradului de calificare a angajatilor, imbunatatirea adaptabilitatii acestora, cresterea nivelului de cunostinte si competente, dobandirea de catre acestia a unor deprinderi si abilitati care duc la ridicarea productivitatii muncii si calitatii la locul de munca”, declara Dna Elena Barabancea, in calitate de Manager de Proiect.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competivitatii economice, prin activitati destinate calificarii si recalificarii angajatilor, obtinand astfel o crestere a nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, in contextul societatii bazate pe cunoastere.
Obiectivele specifice ale proiectului: Furnizare de cursuri de calificare si recalificare a angajatilor in vederea obtinerii de catre acestia a unei calificari complete; acordare de facilitati pentru angajatii necalificati sau cu un nivel scazut de calificare; sprijinirea angajatilor prin furnizarea de servicii de constientizare,informare si consiliere in cariera; acordare de sprijin si stimulente angajatilor in vederea participarii la FPC.
Proiectul se deruleaza in perioada ianuarie 2012 – aprilie 2013 (16 luni) si are un buget total de 2.087.730,00 Lei, din care asistenta financiara nerambursabila solicitata este 1.983.134,00 Lei si 104.596,00 Lei reprezinta contributia eligibila a beneficiarului.
S.C. Compania Romprest Service S.A
Bd. Poligrafiei, Nr.1C, Etaj 3, Sector 1, Bucuresti
Tel: +4 021 306 7000; Fax: +4 021 306 7028
E-mail: office@romprest.ro
www.romprest.roRomprest sustine Let's Do It Romania, si in 2011!

Let's Do It Romania!, campanie de curatenie generala la nivelul tarii, aflata la cea de-a doua editie in Romania, se doreste un succes la nivel national si in 2011. Comunitatea Let's Do It, World! a pornit de la iniţiativa Estoniei, ţara care a lansat in 2008 conceptul de curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. După Estonia şi alte ţări au preluat ideea, iar acţiunea s-a transformat intr-o adevărată mişcare socială. Peste 1 350 000 participanţi au luat parte la proiect în întreaga lume până în prezent: • Estonia (2008): 50.000 de voluntari – ţara de origine • Letonia: 50 000 (2008), 110 000 (2009), 150 000 (2010) • Lituania: 6000 (2008) 100 000 (2009) 200 000 (2010) • Portugalia (2010): 110 000 de voluntari • Slovenia (2010): 275 000 de voluntari • România (2010): 200 000 de voluntari • New Delhi, India (2010): 50 000 de voluntari • Kerala, India (2010 [...]

Posturi vacante București - Sediu Izbiceni

17 octombrie 2017
Romprest angajeaza! Punct de lucru – str. Izbiceni nr. 117-119, Sector 1, Bucureşti Referent reclamații la Divizia Salubritate         Responsabilităţi: Elaborează şi transmite adrese de răspuns pentru reclamații/petiții Urmăreşte modul de soluționare a cazurilor gestionate şi ţine legătura cu petenţii          Cerinţe: Studii superioare juridice finalizate Experienţă pe un post similar – minim un an Foarte bune cunoștințe privind structura și conținutul limbii materne Cunoştinţe foarte bune de operare PC (word – redactare corectă a documentelor; excel – mediu)   Șef echipă CCP la Divizia Salubritate – Departament Curățenie Căi Publice Sector 1         Responsabilităţi: Coordonează direct în teren activitatea utilajelor repartizate și a lucrătorilor Conduce direct activitatea de [...]

Anunt

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA aduce la cunostința colaboratorilor și clienților săi că Divizia Salubritate si Biroul Vanzari (contractare) isi desfasoara activitatea in sediul din Bdul. Poligrafiei nr.1C, sector 1, Bucuresti (Cladirea Ana Holding, acces prin parcarea hotelului Crowne Plaza).

Telefoane de contact

Tel: +4 021.668.1050/ 1084/ 1087

+4 021.206.3600/ 3699

Fax: +4 021.206.3626
+4 021.206.3628

Call Center: 021 9460

E-mail: secretariat.salubritate@romprest.ro


NEWSROOM


MEDIA

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificări ROMPREST

ISO 9001:2015  •  ISO 14001:2015  •  ISO/IEC 27001:2018  •  ISO 45001:2018


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici   


Politica de confidentialitate | Politica Responsabil cu datele cu caracter personal site | Procedura modificare date cu caracter personal site
Procedura procesare cereri GDPR site

ANSPDSC | Protectia Consumatorului


Web Intelligence by WebSEM Publicity Marketing Online WebSEM | Marketing Digital WebSistem.ro | SEO Unicweb.ro