Grija pentru tot ce te înconjoară

Noul sistem de management al deşeurilor în judeţul Bacău

30 ianuarie 2016

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău (A.D.I.S.) şi Compania Romprest Service S.A. prezintă noul sistem de management al deşeurilor în judeţul Bacău, în baza contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor publice de colectare şi transport al deşeurilor municipale în judeţul Bacău, valabil 8 ani, în cadrul unui  eveniment ce se desfăşoară  la  Baza Romprest - Oneşti, sâmbătă 30 ianuarie 2016, începând cu ora 11:00.

În urma licitaţiei organizate de A.D.I.S. Bacău, a fost atribuit către Compania Romprest Service S.A., contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor municipale din 65 localităţi, împărţite în 4 zone de lucru; restul localităţilor din judeţ, Municipiul Bacău şi alte 22 de localităţi nu fac obiectul contractului. Din cele 65 de  de localităţi , 3 UAT-uri vor fi deservite, progresiv,  în momentul în care  vor înceta contractele de delegare existente la data licitaţiei desfăşurate.

“Înfiinţarea şi organizazrea serviciul public de salubritate este un atribut al fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale. Este un parametru al gradului de civilizaţie al oricărei comunităţi, iar pentru cetăţean este, în egală măsură, un drept de care trebuie să beneficieze, însă acest drept are ca accesoriu şi obligaţii.

Salubritatea începe cu fiecare dintre noi, ca indivizi, ca cetăţeni, ca membrii ai unei comunităţi, continuă prin administraţia publică si se încheie cu profesioniştii, cei care ştiu şi pot să ne ofere curăţenia de care avem nevoie.

Parteneriatul A.D.I.S. Bacău – Romprest este soluţia. Am văzut ce înseamnă profesionalism şi calitate în activitatea, fie şi în stadiu incipient, a companiei Romprest, în judeţul nostru. Îmi doresc ca acest parteneriat al comunităţilor locale cu profesioniştii în salubritate să intre în obişnuinţă. Pentru judeţul Bacău,  sistemul integrat de management al deşeurilor solide era singura soluţie. Aici amintesc rolul determinant al Consiliului Judetean din postura de câştigător al finanţării europene (peste 36 milioane de euro), unic co-finanţator al proiectului şi principal catalizator al UAT-urilor în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare în judeţul Bacău. 

Un mediu curat pentru noi şi pentru viitorul copiilor noştri este o datorie pe care o putem îndeplini doar prin profesionalismul operatorilor din domeniul salubrităţii. Orice schimbare antrenează energii şi aduce cu sine o perioadă de disconfort temporar, însa doar prin schimbare se poate realiza un progres real. Îmi exprim speranţa în conştientizarea cât mai rapidă a tuturor actorilor interesaţi, indiferent că vorbim de consiliile locale şi primari, în calitate de decidenţi, dar mai ales de responsabili în domeniul serviciilor publice, dar şi a cetăţenilor, şi a agenţilor economici, în calitate de generatori de deşeuri, dar şi beneficiari ai serviciului de salubritate. Îmi doresc ca acest parteneriat să fie susţinut de către toţi cei care avem responsabilitatea organizării serviciului de salubritate şi obligaţii, atât legale, cât şi contractuale, dar mai ales de conştiinţă faţă de cetăţeni, a declarat Bogdan Seto, Director Executiv A.D.I.S. Bacău.

Compania Romprest Service SA a început prestarea serviciului în  data de 11 ianuarie 2016. În  perioada de mobilizare (90 zile), Romprest a dotat cu recipiente de precolectare populaţia din zonele rurale şi urbane. Astfel, utilizarorii serviciului din zonele rurale accesibile autospecialelor autorizate pentru colectare şi transport deşeuri municipale, au fost dotate în regim de comodat cu recipiente  puse la dispozitie de A.D.I.S. Bacău, achiziţionate cu fonduri europene prin accesarea Programului Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu). Pentru utilizatorii serviciului din zonele neaccesibile autospecialelor autorizate pentru colectarea deşeurilor municipale, dar şi pentru utilizatorii din zonele urbane (asociaţii de proprietari), Romprest a achiziţionat, din fonduri proprii, şi dotat în regim de comodat, cu containere de 1,1 mc, punctele de colectare stabilite de comun acord cu reprezentanţii UAT-urilor. Pentru  dotarea cu recipiente de precolectare deşeuri a agenţilor economici şi a instituţiilor publice, Romprest pune la dispoziţie (prin închiriere şi/sau vânzare) toate tipurile de recipiente necesare.

“Se depun toate diligenţele în vederea efectuării prestaţiei, în cele mai bune condiţii, Romprest investind în cele mai noi dotări, achiziţionând utilaje specializate şi autorizate, certificate Euro 6, destinate programelor de colectare separată şi transport separat a deşeurilor. Fiind vorba de un număr considerabil de localităţi din judeţul Bacău şi pentru asigurarea unui flux operaţional de lucru care să se încadreze în parametrii de mediu, am organizat baze operaţionale, în toate cele patru zone, în care au fost împărţite UAT-urile, respectiv localităţile Bacău, Bereşti Tazlău, Oneşti  şi  Găiceana. Investiţiile realizate până în acest moment depăşesc 10 milioane de euro.

Am alocat personal calificat, în vederea trăinuirii celor de la nivel local, intenţia noastră fiind de a asigura locuri de muncă sigure locuitorilor din zona de resposabiliate din judeţul Bacău, pe toată perioada valabilităţii contractului. Ne dorim să implementăm sistemul de colectare separată şi transport separat a deşeurilor, în conformitate cu prevederile legislative emise de Comisia Europeană, ce trebuie  aplicate la nivelul ţării noastre, până în anul 2020.

Avem experienţa celor 15 ani de activitate în domeniu de profil.  Toate proiectele realizate până acum şi în curs de dezvoltare, inclusiv cele prin accesarea fondurilor europene, garantează profesionalismul serviciilor pe care le prestăm, iar cu timpul, toţi  utilizatorii serviciului din zonele de responsabilitate, vor realiza că numai împreună, şi cu sprijinul autorităţiilor (locale şi centrale),  vom reuşi să implementăm activitatea  de colectare separată şi transport separat a deşeurilor, conform normelor în vigoare”, a declarat Sorin Velicu, Director Operaţional Romprest.

Romprest are drept de exclusivitate în prestarea serviciului delegat la toţi utilizatorii din aria deservită în judeţul Bacău, portrivit art 19 lit e) din Legea salubrizării nr. 101/2006 dar şi licenţei de execuţie a serviciului, emisă prin ordinului ANRSC nr. 624 din 23.12.2015. Astfel, prestarea serviciilor de colectare separată şi transport separat se va desfăşura  pentru următoarele fluxuri de deseuri, stipulate în contract:

Deşeuri menajere/reziduale de la populaţie şi deşeuri asimilabile celor menajere rezultate de la instituţii şi agenţi economici;

Deşeuri reciclabile (deseuri de hârtie şi carton, deşeuri de plastic şi metal şi deşeuri de sticlă) generate de populaţie, instituţii şi agenţi economici;

Deşeuri biodegradabile generate de populaţia din mediul urban dar şi de instituţii şi agenţii economici ( deşeuri alimentare, deşeuri din pieţe, restaurante, catering etc);

Deşeuri voluminoase generate de populatie, instituţii şi agenţi economici;

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) generate de populatie, institutii şi agenţi economici;

Deşeuri periculoase din deşeuri municipale generate de populaţie, instituţii şi agenţi economici.

 

Marketing & Comunicare Romprest

Adriana Calcan

adriana.calcan@romprest.roRomprest sustine Let's Do It Romania, si in 2011!

Let's Do It Romania!, campanie de curatenie generala la nivelul tarii, aflata la cea de-a doua editie in Romania, se doreste un succes la nivel national si in 2011. Comunitatea Let's Do It, World! a pornit de la iniţiativa Estoniei, ţara care a lansat in 2008 conceptul de curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. După Estonia şi alte ţări au preluat ideea, iar acţiunea s-a transformat intr-o adevărată mişcare socială. Peste 1 350 000 participanţi au luat parte la proiect în întreaga lume până în prezent: • Estonia (2008): 50.000 de voluntari – ţara de origine • Letonia: 50 000 (2008), 110 000 (2009), 150 000 (2010) • Lituania: 6000 (2008) 100 000 (2009) 200 000 (2010) • Portugalia (2010): 110 000 de voluntari • Slovenia (2010): 275 000 de voluntari • România (2010): 200 000 de voluntari • New Delhi, India (2010): 50 000 de voluntari • Kerala, India (2010 [...]

Posturi vacante București - Sediu Izbiceni

17 octombrie 2017
Romprest angajeaza! Punct de lucru – str. Izbiceni nr. 117-119, Sector 1, Bucureşti Referent reclamații la Divizia Salubritate         Responsabilităţi: Elaborează şi transmite adrese de răspuns pentru reclamații/petiții Urmăreşte modul de soluționare a cazurilor gestionate şi ţine legătura cu petenţii          Cerinţe: Studii superioare juridice finalizate Experienţă pe un post similar – minim un an Foarte bune cunoștințe privind structura și conținutul limbii materne Cunoştinţe foarte bune de operare PC (word – redactare corectă a documentelor; excel – mediu)   Șef echipă CCP la Divizia Salubritate – Departament Curățenie Căi Publice Sector 1         Responsabilităţi: Coordonează direct în teren activitatea utilajelor repartizate și a lucrătorilor Conduce direct activitatea de [...]

Anunt

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA aduce la cunostința colaboratorilor și clienților săi că Divizia Salubritate si Biroul Vanzari (contractare) isi desfasoara activitatea in sediul din Bdul. Poligrafiei nr.1C, sector 1, Bucuresti (Cladirea Ana Holding, acces prin parcarea hotelului Crowne Plaza).

Telefoane de contact

Tel: +4 021.668.1050/ 1084/ 1087

+4 021.206.3600/ 3699

Fax: +4 021.206.3626
+4 021.206.3628

Call Center: 021 9460

E-mail: secretariat.salubritate@romprest.ro


NEWSROOM


MEDIA

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificări ROMPREST

ISO 9001:2015  •  ISO 14001:2015  •  ISO/IEC 27001:2018  •  ISO 45001:2018


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici   


Politica de confidentialitate | NOTĂ DE INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Politica Responsabil cu datele cu caracter personal site | Procedura modificare date cu caracter personal site
Procedura procesare cereri GDPR site

ANSPDSC | Protectia Consumatorului


Web Intelligence by WebSEM Publicity Marketing Online WebSEM | Marketing Digital WebSistem.ro | SEO Unicweb.ro