Grija pentru tot ce te înconjoară

Protectia mediului si responsabilitate socială

"Acţionăm cu responsabilitate!"

Ocrotim natura
Romprest promovează, prin politica sa de management general, conceptul de dezvoltare durabilă la toate nivelurile organizaţiei şi ale comunităţii. Dorim să protejăm mediul şi să acţionăm ca atare.

Obiective eco-smart
Ne atingem obiectivele prin excelenta colaborare cu autorităţile publice locale, cu laboratoarele de cercetări, autorităţile de coordonare şi control sau cu organismele de certificare.
• Conservăm, protejăm şi îmbunătăţim calitatea mediului;
• Protejăm sănătatea oamenilor;
• Utilizăm prudent şi raţional resursele naturale;
• Promovăm dezvoltarea durabilă a mediului.

Cum acţionăm?
Pentru a realiza un management raţional al resurselor care să conducă la îmbunătăţirea mediului, adoptăm o abordare inteligentă, integrată şi coordonată a planului de dezvoltare. Ne asigurăm că ţinta companiei este compatibilă cu necesitatea de a proteja mediul în beneficiul comunităţii.
Astfel:
- Investim în permanenţă în cele mai performante utilaje din punct de vedere al exigenţelor normelor de exploatare şi consum (EURO 4 şi EURO 5).
- Personalul cu atribuţii de verificare a activităţii de curăţenie căi publice utilizează biciclete.
- Susţinem, iniţiem şi dezvoltăm proiectele de conştientizare, educare şi sensibilizare a populaţiei pe probleme specifice de protecţie a mediului: prevenirea generării deşeurilor, colectarea selectivă, utilizarea eficientă a resurselor, reciclarea şi valorificarea deşeurilor.
- Asigurăm instruirea şi perfecţionarea continuă, atât internă, cât şi externă, la toate nivelurile organizaţiei.
- Utilizăm soluţii ecologice speciale în programele de spălat stradal mecanizat. Pe timpul iernii, utilizăm material anti-derapant tratat cu inhibitor de coroziune pentru reducerea consumului de sare şi, implicit, a impactului asupra mediului.
- Combatem poleiul de pe drumuri, autostrăzi, parcări şi trotuare aplicând material antiderapant necoroziv, biodegradabil, fabricat în instalaţie proprie modernă.
- Contribuim semnificativ la protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător prin activităţile specifice de măturat manual şi mecanizat, golirea coşurilor stradale, spălatul carosabilului, răzuitul rigolelor, în conformitate cu programele de gestionare integrată a calităţii aerului şi protecţie a
atmosferei.

Igienizăm periodic recipientele amplasate pe domeniul public pentru a menţine igiena şi aspectul estetic. Recipientele stradale de precolectare sunt spălate şi dezinfectate în utilaje speciale, dotate cu sisteme de strângere a apelor uzate rezultate.
Utilizăm cele mai revoluţionare produse ecologice în operaţiunile de deszăpezire, dezgheţare şi prevenire a formării gheţii.Anunt

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA aduce la cunostința colaboratorilor și clienților săi că Divizia Salubritate si Biroul Vanzari (contractare) isi desfasoara activitatea in sediul din Bdul. Poligrafiei nr.1C, sector 1, Bucuresti (Cladirea Ana Holding, acces prin parcarea hotelului Crowne Plaza).

Telefoane de contact

Tel: +4 021.668.1050/ 1084/ 1087

+4 021.206.3600/ 3699

Fax: +4 021.206.3626
+4 021.206.3628

Call Center: 021 9460

E-mail: secretariat.salubritate@romprest.ro


NEWSROOM


MEDIA

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.ro
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificări ROMPREST

ISO 9001:2015  •  ISO 14001:2015  •  ISO/IEC 27001:2018  •  ISO 45001:2018


Acest web-site foloseste cookie. Pentru a vedea politica de confidentialitate Romprest (inclusiv cookies si beacon) va rugam click aici   


Politica de confidentialitate | Politica Responsabil cu datele cu caracter personal site | Procedura modificare date cu caracter personal site
Procedura procesare cereri GDPR site

ANSPDSC | Protectia Consumatorului


Web Intelligence by WebSEM Publicity Marketing Online WebSEM | Marketing Digital WebSistem.ro | SEO Unicweb.ro